Informator o radu 2020, 2021, 2022.

Naziv organa - Ministarstvo kulture i informisanja

Adresa sedišta - Vlajkovićeva br. 3, Beograd

Šifra delatnosti - 8411

Matični broj - 07001525

Poreski identifikacioni broj - 102199535

Adresa za prijem pošte - Vlajkovićeva br. 3,  11 103 Beograd

Adresa za prijem elektronskih podnesaka - kabinet@kultura.gov.rs

Informator o radu je poslednji put ažuriran 10novembra 2022.

Ovlašćeno lice za informacije od javnog značaja Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije je Marina Šinko, telefon: 3398 757; marina.sinko@kultura.gov.rs