Potpredsednik Vlade i ministar kulture

Maja Gojković 

Potpredsednik Vlade i ministar kulture

Za potpredsednicu Vlade Republike Srbije i ministarku kulture izabrana je u oktobru 2022. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U periodu od 2020-2022. godine bila je potpredsednica Vlade i ministarka kulture i informisanja, a prethodno u dva mandata bila je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije u periodu od 2014 do 2020. godine. 

Rođena je 1963. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1987. godine, a pravosudni ispit položila 1989. godine. Karijeru advokata je započela u porodičnoj advokatskoj kancelariji, koju je osnovao njen otac Mita Gojković.

Poseduje bogato parlamentarno iskustvo od 1992. godine, kada je prvi put postala jedan od najmlađih narodnih poslanika sve do 2020. godine kada je završila drugi mandat predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

Od 1996. do 2000. godine bila je i poslanik u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.

Obavljala je funkciju ministra bez portfelja Vlade Republike Srbije 1998-1999.godine, a nakon toga i funkciju potpredsednika Vlade Savezne Republike Jugoslavije 1999-2000. godine.

Na neposrednim izborima u septembru 2004. godine izabrana je za gradonačelnicu Novog Sada, i tako postala prva žena gradonačelnik u istoriji grada.

Od maja 2012. do 2014. godine bila je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, članica Odbora za spoljne poslove i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Na funkciju predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i predsednika Odbora za prava deteta prvi put je izabrana 2014. godine.

Nakon parlamentarnih izbora 2016. godine ponovo je izabrana za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije. U tom sazivu Narodne skupštine nalazila se na čelu Odbora za kulturu i informisanje, Odbora za prava deteta i Odbora za zaštitu životne sredine.

Na čelu delegacije Skupštine Srbije u Interparlamentarnoj uniji (IPU) bila je od 2014. godine i tokom svog mandata omogućila je da Beograd dobije organizaciju 141.Skupštine IPU, koja je okupila 77 predsednika parlamenata i više od 2.000 parlamentaraca iz čitavog sveta. Predsedavala je 141. Skupštini Interparlamentarne unije, koja po veličini, značaju i rezultatima spada u najuspešnije plenarne skupove Interparlamentarne unije, ove najstarije međunarodne parlamentarne organizacije.

Oba mandata predsednika Narodne skupštine obeležio je snažan razvoj međuparlamentarne saradnje na bilateralnom i multilateralnom planu.

Bila je član Ženske parlamentarne mreže od njenog osnivanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije i svojim aktivnim učešćem i zalaganjem doprinela je većem učešću žena u političkom i društvenom životu Srbije.

Predsednica je Kordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije od 31. oktobra 2022. godine.

Aktivno govori engleski i nemački i služi se italijanskim jezikom.