Министарствo културе усвојило је Одлуку о датумима и динимаци расписивања јавних конкурса Филмског центра Србије за финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији у 2023. години „Пролећни циклус“ у износу од 511.000.000 динара.