На овогодишњи Конкурс за откуп публикација за библиотеке објављених на српском језику и језицима националних мањина пристигле су 203 пријаве издавача и дистрибутера, са укупно 4.253 публикације. Комисија је одабрала 2.747 наслова од 195 издавача, док је укупни тираж откупљених публикација 136.518 примерака.