У евалуационој посети Србији од 25. фебруара до 1. марта боравила је Експертска група за борбу против насиља над женама и насиља у породици (ГРЕВИО) поводом првог државног извештаја Србије о спровођењу Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици.