У последњем годишњем извештају Европске уније о напретку Србије ка чланству у Европској унији препознато је залагање Министарства културе и информисања за унапређење медијске писмености кроз израду препорука и смерница за побољшање и развој медијске писмености у предуниверзитетском образовању.