Стратешки приоритети развоја културе од 2021. до 2025. године, којe је Министарство културе и информисања дефинисало, препознају 20 тачака приоритета културне политике које захтевају посебну пажњу. Остварење ових приоритета уз право руковођење и јасне фазе значајно ће побољшати културну слику Србије.