Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о култури биће спроведена до 20. фебруара. По њеном окончању Министарство културе и информисања ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника на основу којих ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и објавити га на интернет страници Министарства и порталу е-управе.