Алмашки крај, један од пет културних средишта којa се у склопу припрема Новог Сада за титулу Европске престонице културе штити, обнавља и унапређује, постаo је део престижне Фаро мреже Савета Европе. Ова просторно културно-историјска целина изабрана је као један од свега неколико примера добре праксе из читаве мреже.