На првом састанку Радне групе договорено је да ће до 12. маја бити донет закључак као и стручно упутсво, којим ће бити дефинисани услови под којима се може безбедно и без последица по културно добро извршити дигитализација Миросављевог јеванђеља. Циљ дигитализације старе и ретке књиге од  изузетног значаја јесте заштита и остваривање права на доступност  културног наслеђа јавности.