Конститутивна седница међуресорне Радне групе за анализу утврђеног стања, предлагање намене и коришћења објеката – двораца, дворова, вила и летњиковаца у државној својини који имају стаус културног добра или добра који уживају претходну заштиту одражана је данас у Влади Србије.