Међународна промоција курикулума за медијску и информациону писменост за наставнике и ученике, у организацији Министарства културе и информисања Републике Србије и Унеска, уз подршку Европске комисије и Краљевине Шведске, званично је започета у петак 23. априла са високим званичницима који су представили значај и потребу међународне сарадње и националних политика за даље акције вођене МИП курикулумом. Овај високи панел прати и организација четири тематска експертска панела на којима се представљају различите студије случајева стручњака и практичара МИП-а, као и других стручњака потребних за боље разумевање МИП-а.