Министарство културе и информисања данас је расписало конкурс за избор Престонице културе Србије 2023. године, чији је циљ подизање квалитета културног живота јединице локалне самоуправе, покретање културног, уметничког и туристичког развоја кроз активирање постојећих и осмишљавање нових уметничких програма традиционалних и савремених форми, оживљавање постојећих институција културе али и покретање нових и савремених институција.