У октобру 2021. године, Европски парламент започеће доделу „Награде Daphne Caruana Galizia за новинарство“ којом ће се сваке године одликовати изванредан новинарски рад који одражава принципе и вредности Европске уније. Награда је намењена појединачним новинарима или новинарским тимовима за обраду тема које су релевантне за Европску унију у целини или неке од њених држава чланица и доприносе промоцији принципа и вредности ЕУ у контексту Европске повеље о људским правима.