Министарство културе и информисања је донело одлуку о формирању Радне групе за израду радне верзије Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању. Радну групу чине 34 члана који су представници новинарских и медијских удружења, државних органа и институција.