Министарство културе и информисања у периоду од усвајања Стратегије развоја система јавног информисања у Србији за период од 2020-2025. године је интезивно радило на унапређивању слободе изражавања и слободе медија, безбедности и заштити новинара, медијском плурализму, медијској писмености грађанства али и на повећању објективности медијских садржаја.