Помоћник министра за информисање и медије Славица Трифуновић учествовала је на регионалној конференцији „Под притиском“, која је посвећена безбедности новинара и медијским слободама. Трифуновић је том приликом истакла да Министарство културе и информисања спороводи низ активности на међународном и националном нивоу у циљу стварања окружења које погодује слободи изражавања и слободи медија, а које је потребно новинарима за ефективно и безбедно обављање важне улоге јавног чувара, значајне за здраво функционисање сваког демократског друштва.