Србија је, уз Азербејџан, Пољску и Немачку, међу првим земљама које су доставиле уметничка дела за дигиталну изложбу Савета Европе "Слободни да стварамо, стварајмо да будемо слободни" (Free to Create, Create to be Free).