Ministarstvo kulture usvojilo je Odluku o datumima i dinimaci raspisivanja javnih konkursa Filmskog centra Srbije za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji u 2023. godini „Prolećni ciklus“ u iznosu od 511.000.000 dinara.