Povodom obeležavanja Dana sećanja na žene žrtve nasilja danas je u Beogradu održan Multisektorski sastanak na temu rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici u cilju da se razmotre mogućnosti kako da se unapredi postojeći pravni okvir i zajedničkim naporima nastavi borba za društvo jednakih mogućnosti koje ima nultu toleranciju prema svakom obliku nasilja.