Međunarodna alijansa za sećanje na Holokaust (IHRA) oglasila je otvoren poziva za finansiranje projekata u 2021. godini koji se bave Holokaustom ili genocidom nad Romima.