Maja Zarić, predstavnik Ministarstva kulture i informisanja, na 18. zasedanju Nadzornog komiteta Saveta Evrope za medije i informaciono društvo (CDMSI) izabrana je za novog člana Biroa CDMSI.