U okviru realizacije projekta Ministarstva kulture i informisanja Upravljanje rizicima od katastrofa u oblasti kulturnog nasleđa-druga faza, koji je podržan u Programu participacije UNESKO-a 2018-2019, 18. decembra 2019. godine održana je radionica u Galeriji Matice srpske, na temu: Izrada Procene rizika od katastrofa i Planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama za Galeriju Matice srpske.