Unesko je raspisao 12. Poziv za apliciranje za sredstva Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost koji je uspostavljen Konvencijom o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza i podržava jačanje dinamičnog kulturnog sektora u zemljama u razvoju.