Pretraživač kulturnog nasleđa Republike Srbije namenjen popularizaciji nacionalne kulture i umetnosti u poslednjih 6 meseci beleži konstantan porast publike. Od oktobra 2020. godine zabeleženo je preko 32 hiljade novih korisnika, dok je u mesecu martu broj novih korisnika bio 8.800. Tokom proteklog meseca je ostvaren pristup Pretraživaču iz ukupno 108 zemalja sveta, iz čega možemo zaključiti da se povećava interesovanje za portal i u srpskoj dijaspori.