U okviru programa Kreativna Evropa prvi put je otvoren poziv u oblasti informisanja, namenjen za novinarska partnerstva koja treba da podstaknu sistemsku saradnju između profesionalnih informativnih medijskih organizacija.