U oktobru 2021. godine, Evropski parlament započeće dodelu „Nagrade Daphne Caruana Galizia za novinarstvo“ kojom će se svake godine odlikovati izvanredan novinarski rad koji odražava principe i vrednosti Evropske unije. Nagrada je namenjena pojedinačnim novinarima ili novinarskim timovima za obradu tema koje su relevantne za Evropsku uniju u celini ili neke od njenih država članica i doprinose promociji principa i vrednosti EU u kontekstu Evropske povelje o ljudskim pravima.