Ministarstvo kulture i informisanja uputilo je Narodnoj Narodnoj skupštini Republike Srbije predlog članova za Nacionalni saveta za kulturu.