Pomoćnica ministra za kulturno nasleđe i digitalizaciju Danijela Vanušić otvorila je izložbu „Jelena. Velika kraljica“ o životu i zaostavštini kraljice Jelene u Kulturnom centru u Parizu i tom prilikom istakla da Jelena Anžujska, baš kao i njena zadužbina manastir Gradac oslikava specifične karakteristike kulture i života srpske države koja je još od svojih začetaka u srednjem veku bila određena turbulentnim istorijskim prilikama i složenim uticajima , u kojima se srpska kultura razvijala i obogaćivala kreirajući jedinstveni, umetnički izraz.