Комисиjа за издавање дозвола за вршење археолошких ископавања и истраживања

Комисија за издавање дозвола за археолошка ископавања и истраживања (у даљем тексту: Комисија), образована је решењем Министарства културе и информисања број: 119-01-52/2018-02 од 19. марта 2018.године.

Делокруг рада Комисије је:

                  –    разматрање захтева и пројеката за истраживања и ископавања археолошких налазишта ради утврђивања испуњености услова за обављање тих радова;

                  –    увид у извештаје и документацију о претходно обављеним археолошким ископавањима и истраживањима, као и предузетим мерама техничке заштите налазишта и налаза и

                  –    предлагање мера техничке заштите налазишта и налаза, као и мера за њихово чување и одржавање у току археолошких ископавања и истраживања.

                        Комисија може предложити Министарству културе издавање дозвола за археолошка ископавања и истраживања само ако је подносилац захтева за издавање дозволе испунио следеће услове:

                  –    да је законом овлашћен за вршење археолошких ископавања и истраживања

                  –    да је сачињен пројекат о истраживању археолошког налазишта

                  –    да су кадрови који обављају ископавања и истраживања стручни и одговорни за однос према истраживању и налазима који се том приликом открију

                  –    да су предвиђене одговарајуће мере заштите налаза и налазишта и да су обезбеђени стручни и одговорни кадрови за спровођење тих мера

                  –    да су за истраживања и ископавања, као и за спровођење мера заштите налазишта и налаза обезбеђена финансијска средства и одговарајућа опрема  и

                  –    да су испуњене све законске обавезе око вођења и предаје прописане документације.

 

Комисиjу чине:

председник:

  • проф. др Славиша Перић, научни саветник Археолошког института у Београду;

чланови:

  • др Дејан Радичевић, доцент на Филозофском факултету у Београду;
  • Марина Бунарџић, археолог, конзерватор саветник у Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд;
  • Драган Анђелић, археолог, конзерватор саветник у Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, Нови Сад;
  • др Адам Црнобрња, археолог музејски саветник у Народном музеју у Београду;
  • мр Гордана Каровић, археолог, музејски саветник у Музеју Науке и технике;
  • Оливера Марковић, археолог, виши саветник у Сектору за културно наслеђе у Министарству културе и информисања.

Секретар Комисије је Оливера Игњатовић, самостални саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања.