Именик Министарства културе и информисања

Кабинет министра

Владан Вукосављевић

министар

kabinet@kultura.gov.rs

Контакт: Сандра Лазовић

самостални саветник

телефон: +381 11 3398 172

sandra.lazovic@kultura.gov.rsМаја Минић Николић
саветник
maja.minic@kultura.gov.rs

Александар Гајовић

државни секретар

Контакт: Драгана Карић

телефон: +381 11 3398 498

dragana.karic@kultura.gov.rs

 

Бранислав Маричић 

шеф Кабинета

телефон: +381 11 3398 638

branislav.maricic@kultura.gov.rs

 

Посебни саветници:

Гордана Гаврић

gordana.gavric@kultura.gov.rs 

телефон: 3398-757

 

Соња Зимонић

sonja.zimonic@kultura.gov.rs

телефон: 3398-757

 

​ Тихомир Арсић

tika.arsic@kultura.gov.rs

телефон: 292-78-15

 

Прес служба

телефон : +381 11 3398 811

press@kultura.gov.rs

 

Јасна Жарковић

jasna.zarkovic@kultura.gov.rs

 

Ивана Ненадић

ivana.nenadic@kultura.gov.rs

064/670-5409

 

Секретаријат Министарства

Игор Јовичић
в.д. секретар Министарства
Контакт особа: Даниела Оштир
телефон: 3345 654
daniela.ostir@kultura.gov.rs

Одељење за опште-правне и послове jавних набавки

Вукица Килибарда
виши саветник
начелник Одељења
телефон: 3345 557
vukica.kilibarda@kultura.gov.rs

Јелена Јовановић
самостални саветник
правни послови и сарадња са Државним правобранилиштвом
телефон: 3345 557
jelena.jovanovic@kultura.gov.rs

Никола Шеатовић
саветник
статусна питања установа културе и репрезентативна удружења у култури
телефон: 292 7878
nikola.seatovic@kultura.gov.rs

Група за управљање кадровима и информације од јавног значаја  

Марина Шинко
саветник
координатор за приступ информацијама од јавног значаја и интерно и екстерно информисање 
телефон: 3345 557
marina.sinko@kultura.gov.rs

Боjана Боснић
референт
персонални послови и евиденција кадрова
телефон: 3345 694
bojana.bosnic@kultura.gov.rs

Група за јавне набавке набавке и електронско пословање

Владимир Коjичин
саветник
руководилац Групе 
телефон: 3345 701
vladimir.kojicin@kultura.gov.rs

Предраг Русалин
саветник
Електронско пословање 
телефон: 3345 694
predrag.rusalin@kultura.gov.rs

Сектор за културно наслеђе

Данијела Ванушић
помоћник министра
danijela.vanusic@kultura.gov.rs

контакт особа: Јована Милојковић
телефон: 3398-514
jovana.milojkovic@kultura.gov.rs

 

Оливера Марковић
виши саветник
интегрална заштита културног наслеђа            
телефон: 3398 423
olivera.markovic@kultura.gov.rs

Предраг Благојевић
виши саветник
правни послови у култури
телефон: 3345 701
predrag.blagojevic@kultura.gov.rs

Татjана Боjић Jурић
самостални саветник
нормативни послови у области културног наслеђа
телефон: 3398-025
tatjana.bojic.juric@kultura.gov.rs

Јелена Јовановић
саветник
011/3398-423
jovanovic.jelena@kultura.gov.rs

Одсек за заштиту непокретних културних добара, задужбине и фондације

Весна Марицки Остоjић
виши саветник
шеф Одсека 
телефон: 3398 936
vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

Александра Фулгоси
саветник
заштита архитектонског наслеђа
телефон: 3398 025
aleksandra.fulgosi@kultura.gov.rs

Оливера Игњатовић
самостални саветник
заштита археолошког наслеђа
телефон: 3398 027
olivera.ignjatovic@kultura.gov.rs

 

Вања Вулевић
самостални саветник
задужбине и фондације, сарадња са саветима националних мањина и организацијама цивилног друштва
телефон: 3345 701
vanja.vulevic@kultura.gov.rs

 

Милош Гаjић
саветник
заштита културног наслеђа срског порекла у иностранству
телефон: 3398 423
milos.gajic@kultura.gov.rs

 

Група за заштиту покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа

Вања Марковић
самостални саветник
руководилац 
телефон: 3398 027
vanja.markovic@kultura.gov.rs

 

мр Сања Груjичић-Цупаћ
саветник
музеjска делатност
телефон: 3398-025
sanja.grujicic@kultura.gov.rs

 

Невенка Михајловић
саветник
архивска делатност, делатност заштите филмске грађе и нематеријалног културног наслеђа
телефон: 3398-936
nevenka.mihajlovic@kultura.gov.rs

Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије

Ивана Дедић
в.д. помоћник министра
ivana.dedic@kultura.gov.rs

контакт особа: Радмила Булатовић
телефон: 3398-911
radmila.bulatovic@kultura.gov.rs

Одељење за савремено стваралаштво

Милена Бурић
виши саветник
начелник Одељења
телефон: 3398 302
milena.buric@kultura.gov.rs

Младен Весковић
виши саветник
међународна сарадња у области језичке културе и књижевног стваралаштва и савремено стваралаштво Срба у иностранству
телефон:2927 835
mladen.veskovic@kultura.gov.rs

Ђурђиjана Jовановић
самостални саветник
област позоришно-плесног стваралаштва и установа културе из области сценског и сценско-музичког стваралаштва
телефон: 3398 880
djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Марко Деспотовић
самостални саветник
књижевно и преводилачко стваралаштво и издаваштво
телефон: 3398 295
marko.despotovic@kultura.gov.rs

Тијана Деспотовић
саветник
кинематографиjа
телефон: 3398 614
tijana.despotovic@kultura.gov.rs

Димитриjе Тадић
саветник
савремена визуелна уметност и мултимедиjе
телефон: 3398 026
dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Драгана Митровић
саветник
музичка уметност и дискографиjа
телефон: 3398 614
dragana.mitrovic@kultura.gov.rs

Александра Ђорђевић
саветник
унапређење културног стваралаштва и културног израза националних мањина и развој културне разноликости
телефон: 3398 880
aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs

Владимир Недељковић
саветник
нормативни послови у области савременеог ствралашатва и креативне индустрије
телефон: 3398 356
vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs

Сектор за информисање и медије

Александар Гајовић

државни секретар

пословни секретар: Драгана Карић
телефон: 3398 498
dragana.karic@kultura.gov.rs

 

Славица Трифуновић

помоћник министра

пословни секретар: Драгана Карић
телефон: 3398 498
dragana.karic@kultura.gov.rs

 

Одељење за нормативне послове, пројектно суфинансирање и евиденцију страних дописника и дописништава

Снежана Печенчић
виши саветник
начелник Одељења 
телефон: 3398 807
snezana.pecencic@kultura.gov.rs

Маја Митић
саветник
праћење реализације одобрених финансијских средстава 
телефон: 3032 223
maja.mitic@kultura.gov.rs

Aна Вучетић
саветник
евиденција представника иностраних медија и дописништава иностраних медија 
телефон: 3398 548
ana.vucetic@kultura.gov.rs

 

Дања Матаруга

саветник
телефон: 3398 548
danja.mataruga@kultura.gov.rs

 

 

Група за нормативне послове

Деjан Стоjановић
самостални саветник
руководилац Групе 
телефон: 3398 183
dejan.stojanovic@kultura.gov.rs

Ивана Ђурић
самостални саветник
нормативни послови у области јавног информисања и медија
телефон: 3398 183
ivana.djuric@kultura.gov.rsГрупа за пројектно суфинансирање и развој медијског плурализма

Борка Рајшић
самостални саветник
руководилац Групе
телефон: 3398 671
borka.rajsic@kultura.gov.rs

Драгица Благојевић

саветник
телефон: 3398 671
dragica.blagojevic@kultura.gov.rs


Група за европске интеграције, међународну сарадњу, програмирање и спровођење програма и пројеката финансираних из међународних фондова у области јавног информисања

Маја Зарић
самостални саветник
руководилац Групе
телефон: 3345 415
maja.zaric@kultura.gov.rs

Маја Миленковић
саветник
програмирање пројеката финансираних из међународних фондова у области медија
телефон: 3345 415
maja.milenkovic@kultura.gov.rs

Борка Радовановић

саветник
телефон: 3345 415
borka.radovanovic@kultura.gov.rs

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

Асја Драча Мунтеан
помоћник министра
asja.draca@kultura.gov.rs

 

контакт особа: Јелена Братоножић
телефон: 292 7838
jelena.bratonozic@kultura.gov.rs

 

Одељење за међународну сарадњу и европске интеграције у области културе

 

мр Jагода Стаменковић
виши саветник
начелник
телефон: 3398 175
jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs

 

мр Ивана Зечевић-Мерримен
самостални саветник
развој међународне сарадње
телефон: 3398 908
ivana.zecevic@kultura.gov.rs

 

Татјана Бојовић
саветник
спровођење програма и пројеката финансираних из међународних фондова у области културе
телефон: 303 2113
tatjana.bojovic@kultura.gov.rs

 

Габријела Маслеша
саветник
програмирање пројеката финансираних из међународних фондова и европске интеграције у области културе
телефон: 3032 113
gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs


Мирослава Турковић
саветник
међународна сарадња и сарадња са међународним организацијама
телефон: 3032 113
miroslava.turkovic@kultura.gov.rs

 

Даница Столица
саветник
телефон: 3398 507
danica.stolica@kultura.gov.rs

Сектор за економско-финансијске послове

Жељко Ковачевић

в.д. помоћник министра
телефон:3398-650


Група за економско-финансијске послове Министарства

Милена Дамњановић
самостални саветник
руководилац Групе
телефон:3398-779

milena.damnjanovic@kultura.gov.rs

Дејан Ђурић
саветник
биланс, план, анализа и извршење финансијског плана
телефон:2927-886

dejan.djuric@kultura.gov.rs

Љубица Владисављевић
сарадник
извршење финансијског плана
телефон:3398-418
ljubica.vladisavljevic@kultura.gov.rs

 

Група за економско-финансијске послове установа културе

Снежана Стопа Стајић
самостални саветник
руководилац Групе
телефон:3398-555
snezana.stopa@kultura.gov.rs


Љубица Ћосовић
саветник
извршење финансијског плана
телефон: 3398-151
ljubica.cosovic@kultura.gov.rs

Радован Степановић
саветник
биланс, план и анализа
телефон: 3345-151
radovan.stepanovic@kultura.gov.rs

Сектор за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва

Дејан Масликовић
помоћник министра

dejan.maslikovic@kultura.gov.rs

пословни секретар: Драгана Карић
телефон: 3398-498
dragana.karic@kultura.gov.rs

 

Група за правне и студијско-аналитичке послове

Гордана Стевановић Говедарица
виши саветник

руководилац Групе
телефон: 303-2222
gordana.stevanovic@kultura.gov.rs

 

 

Тамара Шевић
самостални саветник

развој аналитике у области дигитализације
телефон: 3398-652
tamara.sevic@kultura.gov.rs

 

Весна Шљивић
саветник

развој финансијског инжењеринга
телефон: 3032-222
vesna.sljivic@kultura.gov.rs

 

Група за технолошко-нормативна решења

Ђуро Радовић
саветник

руководилац Групе
телефон: 3032-222
djuro.radovic@kultura.gov.rs

 

Група интерне ревизије

Виолета Милкић
виши саветник
руководилац Групе
телефон: 292-78-64
violeta.milkic@kultura.gov.rs

Тања Рашић
самостална саветник
интерна ревизиjа
телефон: 292-78-59
tanja.rasic@kultura.gov.rs

Милица Исаиловић
самостална саветник
интерна ревизиjа
телефон: 292-78-65
milica.isailovic@kultura.gov.rs

Божидар Манојловић
саветник
правна подршка интерној ревизији
телефон: 292-78-77
bozidar.manojlovic@kultura.gov.rs

Деск Креативна Европа Србија

Димитриjе Тадић

Милан Ђорђевић

Нина Михаљинац

телефон: 292-7899 , 292-7896
kreativnaevropa@kultura.gov.rs

Овлашћено лице за заштиту података о личности

Вукица Килибарда
телефон: 3345 557
vukica.kilibarda@kultura.gov.rs

Овлашћено лице за информације од јавног значаја

Марина Шинко
телефон: 3345 557
marina.sinko@kultura.gov.rs