Посебни саветници

Посебни саветник министра


СОЊА ЗИМОНИЋ

sonja.zimonic@kultura.gov.rs

телефон: 3398-757

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Посебни саветник министра

 

ТИХОМИР АРСИЋ 

tika.arsic@kultura.gov.rs

телефон: 292-78-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Посебни саветник министра

 

ГОРДАНА ГАВРИЋ 

Година рођења: 1965.

телефон: 3398-757

gordana.gavric@kultura.gov.rs

 

Образовни профил:  дипломирани археолог

 

 • 1988. Филозорски факултет, Београд (Одељењу за археологију, катедра за средњи век )  

 

Радно искуство:

 

 • Од 01.04.1991. запослена у Заводу за заштиту споменика културе Краљево као археолог
 • Директор Завода: децембар 2001-мај 2004, новембар 2007-децембар 2012.
 • Посебан саветник, Министарство културе и информисања, од септембра 2019.

         

Руководилац пројеката археолошких истраживања (избор):

 

 • Небеске столице, Копаоник, О. Брус
 • Дуб, Мала Врбница, О. Брус
 • Црквина, Грабовница,О. Брус
 • Црквина, Ливађе, О. Брус
 • Црквина-Радоиња, О. Нова Варош
 • Црквина, Боровице, О Пријепоље
 • Црквина, Котража, О. Гуча
 • Пуста црква, Сељашница, О. Пријепоље
 • Црква у Ковиљу, О. Ивањица
 • Богородица Градачка, О. Чачак
 • Петрова црква, О. Нови Пазар
 • Шарски крш, О.Сјеница
 • Манастир Руденица, О. Трстеник
 • Манастир Дренча, О. Александровац
 • Манастир Милентија, О. Брус
 • Манастир Велуће, О. Трстеник
 • Манастир Дубрава, О.Чајетина
 • Манастир Нова Павлица, О. Рашка

 

Члан екипа које су израђивале просторне, генералне и регулационе планове: Копаоник, Тара, Рзав, Лазарев град- Крушевац...

 

Изложбе:

 

 • Надгробни споменици из збирке Народног музеја у Краљеву

 

 

Библиографија:

 

 1. Г.Гаврић (Тошић), Црква Св. Николе у Шумнику, Новопазарски зборник 16, Нови Пазар 1992, 27-37
 2. Г.Гаврић (Тошић), В.Богосављевић, Рекогносцирање долине Западне Мораве од Краљева до Врњачке Бање, Гласник друштва конзерватора Србије 20, Београд 1996, 75-78
 3. Г.Гаврић (Тошић), Манастир Руденица, археолошка истраживања, Гласник друштва конзерватора Србије 20, Београд 1996, 112-114
 4. Г.Гаврић (Тошић), Средњовековне некрополе на западном Копаонику, Гласник Српског археолошког друштва 12, Београд 1996, 131-141
 5. Г.Гаврић (Тошић), Манастир Ковиље, археолошка истраживања,  Гласник друштва конзерватора Србије 21, Београд 1997, 96-97
 6. Г.Гаврић (Тошић), З.Гаврић, Икона и савремена уметност, Жича, историја-уметност (Зборник радова са научног скупа), Краљево 1997, 379-387
 7. Г.Гаврић (Тошић), Надгробни споменици из збирке Народног музеја у Краљеву, Гласник Српског археолошког друштва 13, Београд 1997, 369-379
 8. Г.Гаврић (Тошић), М.Трифуновић, М.Филиповић, Прилог проучавању дубровачке колоније у Ливађу на Копаонику, Гласник Српског археолошког друштва 15-16, Београд 2000, 175-184
 9. Г.Гаврић (Тошић), Р. Чубрић, Археолошка истраживања, конзервација и санација цркве Покрова Пресвете Богородице у Бресници код Чачка, Гласник ДКС 23/24, Београд 2000, 59-62
 10. В. Богосављевић, Г. Гаврић (Тошић), Истраживање лок. Добринац у Рватима, Новопазарски зборник 25, Нови Пазар 2001, 383-387
 11. Г.Гаврић (Тошић), Археолошка истраживања источних падина Копаоника, С планином у нови век (Зборник радова са научног скупа), Копаоник 2002, 95-107
 12. Г.Гаврић (Тошић), М.Тадић, Хиландарски монах Лазар први српски часовничар, Крагујевац 2004.
 13. Г.Гаврић (Тошић), М.Тадић, Студенички сунчани часовник, Прилог познавању часомерја у средњовековној Србији, Новопазарски зборник 28, Нови Пазар 2004, 29-43
 14. Г.Гаврић (Тошић), Средњовековне некрополе на Западном Копаонику, Гласник Српског археолошког друштва 12, Београд 2006, 131-143
 15. Г.Гаврић (Тошић), Д.Булић, Нови прилози проучавању манастира Дренча, Жупски зборник 1, Александровац 2006, 45-65
 16. Г.Гаврић (Тошић), Д.Рашковић, Ранохришћански споменици на источним падинама Копаоника, Зборник радова Византолошког института 44/1, Београд 2007,  27-44
 17. Г.Гаврић (Тошић), Д.Рашковић, Архе-техне-археологија, Драгослав Срејовић и уметност (Зборник радова са научног скупа)Крагујевац 2008, 211-227
 18. Г.Гаврић (Тошић), Манастир Дренча-од рушевине до храма, Иконографске студије 2 (Научни скуп одржан у Сремским Карловцима и Београду 2008), Београд 2009, 147-165
 19. Г.Гаврић (Тошић), Д.Рашковић, Прилог познавању касноантичких и средњовековних утврђења у околини Каленића, Манастир Каленић, у сусрет шестој стогодишњици (Зборник радова са научног скупа у Каленићу 2008)Београд-Крагујевац, 2009, 67-80
 20. Г.Гаврић (Тошић), Манастир Манастирак, прилог истраживању, Манастир Каленић, у сусрет шестој стогодишњици (Зборник радова са научног скупа у Каленићу 2008) , Београд-Крагујевац 2009,147-161
 21. Г.Гаврић (Тошић), Д.Рашковић, Хришћански мотиви на археолошком материјалу из околине Крушевца и Алексинца, Ниш и Византија VII, Ниш 2009, 179/196
 22. Г.Гаврић, Црква Ружица подно Милешевца  и Пуста црква у Сељашници. Прилог проучавању археолошке баштине Полимља, Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија (Зборник радова са научног скупа одржаног 2010), Беране-Београд 2011, 429-445
 23. Г. Гаврић, Два краљевска манастира: Жича и Градац, архиепископија и гробна црква, Даривање и задужбинарство, Краљево 2012, 51-59
 24. Г.Гаврић, М.Тадић, Математичкогеографска анализа оријентације две ранохришћанске цркве у Србији, Зборник радова Географског факултета у Београду 59, Београд 2012, 223-230
 25. Г. Гаврић, М. Тадић, Оријентација средњовековних српских цркава моравске школе, Гласник Српског географског друштва, св, XCII-бр. 1, 185-198
 26. Г.Гаврић, Д.Рашковић, Налази новца са рановизантијских утврђења у крушевачком крају, Зборник Народног музеја XX-1, Beograd 2012, 443-469
 27. Г. Гаврић, Д. Рашковић, Остава златног новца из манастира Дубрава, Наша прошлост 13, Краљево 2012, 115-129
 28. Г.Гаврић, М. Ковачевић, Милешевац и црква Ружица-археолошка и архитектонска истраживања, Осам векова манастира Милешеве (Међународни научни скуп), Београд 2013, 277-293
 29. Г.Гаврић, Б. Цветковић, Манастир Нова Павлица, Краљево 2014
 30. Г.Гаврић, Д.Рашковић, Римске и рановизантијске фибуле са источних падина Копаоника, Наша прошлост 15, Краљево 2014, 33-41
 31. Г. Гаврић, М. Ковачевић, Манастир Дренча од рушевине до храма (монографија), Краљево 2015
 32. Г.Гаврић, Б. Цветковић, Манастир Велуће, Манастир Велуће 2015.
 33. Лексикон Националног парка Копаоник (уредник за историју и археологију и аутор одредница за археологију), Београд 2015
 34. Г.Гаврић, Б. Цветковић, Краљица Јелена и фрањевци, Јелена, краљица-монахиња-светитељка, Тематски зборник радова посвећен краљици Јелени, Манастир Градац 2015, 119-139
 35. Г. Гаврић, Два старосрпска натписа на чашама из Манастирка и Јошја, Натписи и записи 1, Крушевац-Београд 2015, 29-35
 36. Г. Гаврић, Краљево-једна српски топос (монографија), Краљево 2017
 37. Г. Гаврић, Сребрна планина од дарданских рудокопа до дубровачких колонија, Старе и нове границе Европе – идентитетска истраживања, Зборник радова (Међународна конференција 3-4. новембар 2017), Београд 2018, 156-184
 38. Г. Гаврић, Д. Даниловић, Епархија Жичка, Осам векова светосавског континуитета (монографија), Краљево 2019.

 

Издавачка делатност:

 

Уредник публикација:

 

 • Борис Подрека, Текстуре, Краљево 2003
 • Момир Вукадиновић, Примена геофизике у археологији, Краљево 2011
 • Анастасиос Антонарас, Деспина Игнатиаду, Речник античког и средњовековног стакларства, Краљево 2011
 • Г. Гаврић, Б. Цветковић, Манастир Нова Павлица, Краљево 2014
 • Г. Гаврић, М. Ковачевић, Манастир Дренча од рушевине до храма (монографија), Краљево 2015
 • Г. Гаврић, Б. Цветковић, Манастир Велуће, Манастир Велуће 2015
 •  

Чланство у струковним удружењима:

 

 • Члан Друштва конзерватора Србије
 • Члан Српског археолошког друштва

 

Језик: енглески

 

Награде: добитник Велике награде за животно дело Друштва конзерватора Србије