Посебни саветници

Посебни саветник министра

 

Зоран Вапа
zoran.vapa@kultura.gov.rs


Гордана Предић
gordana.predic@kultura.gov.rs

 

Алма Ризвановић
alma.rizvanovic@kultura.gov.rs