Посебни саветници

Посебни саветник министра

 

Милета Поштић

mileta.postic@kultura.gov.rs


Гордана Предић
gordana.predic@kultura.gov.rs

 

Алма Ризвановић

alma.rizvanovic@kultura.gov.rs