Државни секретари

Државни секретар

 

Миодраг Ивановић

         Рођен је 17.03.1969. године у Приштини. Дипломирао је на Факултету Уметности Универзитета у Приштини, на ликовном одсеку, у класи проф. Зорана Каралејића. На матичном факултету код истог професора уписује постдипломске студије, из области културног наслеђа, са темом: „Чувари баштине - Косовски циклус“. На завршној години студија ради као студент-демонстратор, а по дипломирању 2000. године добија звање асистента-приправника на ликовном одсеку. У тешким условима због измештања факултета из Приштине, као студент постдипломских студија, активно учествује у организовању и извођењу наставе изван седишта. Након повратка факултета у Косовску Митровицу (Звечан), изнова организује наставу на ликовном одсеку. На истој катедри, 2002. године стиче звање асистента на стручним предметима. Стипендиста је Владе Краљевине Норвешке, Владе Републике Србије и Универзитета у Приштини.

Континуирано ради у атељеу на изради скулптура, на припреми полазника за упис у уметничке школе и академије као и на едукацији полазника разних курсева и семинара. Организовао је велики број студентских, самосталних и колективних изложби и учесник је више ликовних колонија у земљи и иностранству. Радови му се налазе у више галерија и музеја, као и у слободном простору. Члан је УЛУКИМ-а - УЛУС-а. Излагао је на преко десет самосталних и више колективних изложби. Самосталне изложбе: Галерија Дома војске Србије, Београд 2007; Галерија Прогрес, Београд 2007; Тврђава Калемегдан, Доњи град, Београд 2007; Ликовна галерија Културног центра, Врбас 2008; Ликовна галерија Културног центра, Кула 2008; Галерија "МЕАНДЕР" ", Апатин 2009; Галерија Народног музеја, Крагујевац 2011; Културни центар Крушевац, Легат Милића од Мачве 2014; Народни музеј Топлице, галерија „Божа илић“, Прокупље 2014; Галерија Нишког културног центра, Ниш 2014; Галерија 73, Београд 2016; Педагошки музеј, Београд 2019. Скулптуре у слободном простору: Монументални споменик српском војнику, село Превара код Подујева (у атељеу проф. Каралејића); Портрети у рељефу, Илић, Ракић, Нушић, Покрајинска библиотека у Приштини, (са проф.Каралејићем); Скулптура у металу, Трепча, Звечан (са студентима вајарског одсека Факултета уметности Приштина Звечан); Скулптура у дрвету из трилогије ,,Чувари Баштине“ Приватна колекција; Скулптура ,,Dinamical reasponse“, парк слулптура Апатин; скулптуре „Чувари баштине“, Педагошки музеј Београд.

    На Универзитету уметности у Београду, интердисциплинарним магистарским студијама на УНЕСКО катедри - Групи за менаџмент у уметности и култури, успешно брани магистарску тезу под називом: „Функционална анализа Газиместана и других културних пејзажа у функцији развоја културног туризма на простору Косова и Метохије“ и стиче академско звање - Магистар наука у области менаџмента у култури.

    Од 2000. године, учесник је већег броја семинара и конференција о Културној политици, културном наслеђу и културном туризму као што су: Међународна конференција, ФДУ, новембар 2011.год. (“Менаџмент културе и медија у друштву знања“; Културни туризам и наслеђе: Менаџмент у култури и уметности у функцији одрживог развоја). Национални научни скуп са међународним учешћем, Универзитет уметности у Београду, март 2014. године („Култура и одрживи развој у доба кризе“) и др. Аутор је више стручних и научних радова. Учествује у раду многих стручних тела и комисија (НУ Божидарац, Музичка школа Ватрослав Лисински, КЦ Чукарица, Омладинско позориште Дадов, Библиотека града Београда, Секретаријат за културу, Музеј Николе Тесле, Музеј наивне и маргиналне уметности Јагодина и др.). Лични допринос даје и у одељењу за културну баштину у Mинистарству за Косово и Метохију. У Музеју аутомобила Београд, радио је као стручни сарадник. Потом у Секретаријату за културу града Београда на месту - Саветник у Сектору заштите културних добара и уметничког стваралаштва. Испред оснивача, учествује у раду у установама културе: Културни центар Београда, Центар Београдских Фестивала, Центар за ликовно образовање Шуматовачка и Продајна галерија Београд. Учествује у организацији великих манифестација града Београда и Секретаријата за културу као што су: ФЕСТ, Награда града Београда, СОФЕСТ, БЕЛЕФ, БЕМУС, Београдска зима и осталих догађаја од значаја за град Београд (Дани слободе, Радост Европе и др.), као и у припреми и реализацији конкурса. У Министарсту културе, у звању вишег саветника на месту начелника одељења у Сектору за савремено стваралаштво, обавља комплексне послове из домена организације рада у сектору, планирања буџета, припреме и реализације конкурса министарства, рада са установама, послова репрезентативних удружења у култури, припреме и израде закона и подзаконских аката, и других сродних послова из области савременог стваралаштва. Учествује у радним телима Министарства културе и Владе Републике Србије. Тренутно на Факултету драмских уметности у Београду ради на изради докторске дисертације из области менаџмента и културне политике.

У раду користи енглески и руски језик. Ожењен је и отац једног детета.