Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

У Сектору за међународне односе и европске интеграције у области културе обављају се послови који се односе на: праћење и иницирање међународне билатералне и мултилатералне сарадње у области културе; учествовање у припреми и спровођењу међународних уговора, споразума и конвенција, међународних билатералних и мултилатералних програма сарадње и других аката у области културе; подстицање међународне сарадње из делокруга Министарства; праћење и иницирање међународних културних манифестација у области савременог стваралаштва и креативних индустрија као и културног наслеђа; праћење рада и координација програма културних центара Републике Србије у иностранству; иницирање и спровођење стратешких пројеката представљања културе Републике Србије у иностранству, у циљу спровођења јавне и културне дипломатије;сарадњу са међународним организацијама, регионалним иницијативама и мрежама; предлагање и реализацију програма за прикупљање и распоређивање међународне помоћи, праћење њиховог остваривања посебно у складу са програмима Унеска и Савета Европе; све процесе на пољу европских интеграција Републике Србије у области културе; усклађивање и надгледање активности других субјеката из делокруга рада Министарства током планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката; координацију активности неопходне за обезбеђивање потребног националног суфинасирања ЕУ пројеката у области културе; сарадњу и учешће у раду међународних глобалних и регионалних организација у области културе, а нарочито у међувладиним организацијама у којима Република Србија има статус земље - чланице; израду планова, програма и извештаја о раду; давање мишљења о прописима и актима које припремају други органи и организације; усаглашавање са међународним стандардима и препорукама из области културе; припремање предлога основе за учешће на међународним конференцијама, семинарима, радионицама и скуповима; спровођење јавних конкурса у области међународне сарадње; као и друге послове из надлежности Сектора.

Контакт

 

МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ И ДОКУМЕНТА

Савет Европe 

Потврђене међународне конвенције

 1. Европска конвенција о култури (Париз, 1954);
 2. Конвенциjа о заштити европског архитектонског блага (Гранада, 1985);
 3. Европска конвенциjа о прекограничноj телевизиjи (Стразбур, 1989);
 4. Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа (Валета, 1992);
 5. Европска конвенциjа о кинематографскоj копродукциjи (Стразбур, 1992);
 6. Европска конвенција о заштити аудиовизуелног наслеђа (Стразбур, 2001).
 7. Оквирна конвенциjа Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво (Фаро, 2005);
 8. Конвенција Савета Европе о кинематографској копродукцији (ревидирана) (Ротердам, 2017);

Усвојена документа:

 1. Манифест Савета Европе о слободи изражавања у уметности и култури у дигиталној ери (Стразбур, 2020)

УНЕСКО

 1. Конвенција за заштиту културних добара у случају оружаног сукоба (Хаг, 1954);
 2. Конвенциjа о мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса своjине културних добара (Париз, 1970);
 3. Конвенциjа о заштити светске културне и природне баштине (Париз, 1972);
 4. Протокол уз споразум о увозу предмета просветног, научног и културног карактера ( Фиренца, 1950);
 5. Конвенциjа о очувању нематериjалног културног наслеђа (Париз, 2003);
 6. Конвенциjа о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Париз, 2005);
 7. Бела књига о интеркултурном дијалогу (Стразбур, 2008).

Међународне конвенциjе коjима треба приступити

 

ПОТПИСАНИ МЕЂУДРЖАВНИ БИЛАТЕРАЛНИ УГОВОРИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

 A

 1. Споразум о научној,  просветној и културној сарадњи између СФРЈ и НСР АЛБАНИЈЕ.  Потписан 1988. године. На снази.
 • Програм културне сарадње између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Републике Албаније за период 2017-2021. године. Потписан 22. фебруара 2017. године. На снази.
 1. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе ДНР АЛЖИРА. Потписан 1964. године. На снази.
 • Програм сарадње у области културе између Владе Р. Србије и Владе ДНР Алжира за 2016, 2017. и 2018. годину. Потписан 17. маја 2016. године.
 1. Споразум о сарадњи у области културе и образовања између Владе Републике Србије и Владе РЕПУБЛИКЕ АРГЕНТИНЕ. Потписан 26. новембра 2014. године. На снази.

      4. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе АУСТРАЛИЈЕ. Потписан 1976. године. На снази.

      5. Споразум о сарадњи на подручју културе, науке и просвете између СФРЈ и РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ.  Потписан 1972. године. На снази.

      6. Споразум између Владе Р. Србије и Владе РЕПУБЛИКЕ АЗЕРБЕЈЏАН о сарадњи у области културе. Потписан 2011. године. На снази.

      Б

      7. Споразум о културној сарадњи између ФНРЈ и КРАЉЕВИНЕ БЕЛГИЈЕ. Потписан 1957. године. На снази.

      8. Споразум о сарадњи у области културе, образовања, науке и спорта између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ БЕЛОРУСИЈЕ. Потписан 1996. Године. На снази.

 • Програм сарадње у области културе и уметности између Министарства културе и информисања Р. Србије и Министарства културе Р. БЕЛОРУСИЈЕ за период 2012–2017. године. Потписан 2012. године. На снази.
 • Меморандум између Министарства културе и информисања Р. Србије и Министарства информација Р. БЕЛОРУСИЈЕ о сарадњи у области информисања и издаваштва. Потписан 12. марта 2013. године. На снази.

      9. Споразум између Владе Р. Србије и Савета министара БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ у области културе, образовања и спорта. Потписан 2010. године. На снази.  

 • Меморандум о сарадњи између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства просвете и културе РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ за период 2017–2021. године. Потписан 2017. године. На снази.

     10. Културна конвенција између ФНРЈ и СЈЕДИЊЕНИХ ДРЖАВА БРАЗИЛА. Потписана 1962. године. На снази.

     11. Споразум о културној сарадњи између Владе ФНРЈ и Владе НР БУГАРСКЕ. Потписан 1956. године. На снази.

В

    12. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе Уједињеног Краљевства ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ и СЕВЕРНЕ ИРСКЕ о сарадњи у области образовања, науке, културе и спорта. Потписан 2002. године. На снази.

Г

     13. Споразум о сарадњи у области науке и културе између ФНРЈ и Краљевине ГРЧКЕ. Потписан 1959. године. На снази.

 • Меморандум о разумевању у области културе између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе и спорта Републике Грчке, за период 2017–2021. године. Потписан јула 2017. године. На снази.

Е

     14. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ЕСТОНИЈЕ о сарадњи у области образовања, културе и спорта. Потписан 2002. године. На снази.

     15. Споразум о сарадњи у области културе, просвете и спорта између Савета министара СЦГ и Владе АРАПСКЕ РЕПУБЛИКЕ ЕГИПАТ. Потписан 2005. године. На снази.

 • Програм сарадње у области културе и уметности између Владе Р. Србије и Владе Арапске Републике ЕГИПАТ за 2010–2013. године. На снази.

И

     16. Споразум о културној, просветној и научној сарадњи између Савезне владе СРЈ и Владе ДРЖАВЕ ИЗРАЕЛ. Потписан 1998. године. На снази.

     17. Споразум о сарадњи у области културе, образовања и спорта између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ИНДИЈЕ.  Потписан 2002. године.

 • Споразум између Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области културе, уметности, младих, спорта и медија. Потписан 3. маја 2018. године. На снази.

     18. Споразум о културној сарадњи између ФНРЈ и РЕПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЈЕ. Потписан 1959. године. На снази.

     19. Конвенција о сарадњи на пољу просвете, науке и културе између Владе ФНРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ИРАК. Потписана 1959. године. На снази.

     20. Конвенција између Владе СФРЈ и Владе Царства ИРАНА о сарадњи на пољу просвете, науке и културе. Потписана 1963. године. На снази.

 • Програм сарадње између Владе Р. Србије и Владе Исламске Републике Иран у области културе, науке, образовања, омладине и спорта за период 2016-2019 (1395-1398). Потписан 24. Октобра. 2016. године. На снази. Аутоматски продужен на три године, до 2022. године.

     21. Културни споразум између Владе ФНРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ИТАЛИЈЕ. Потписан 1960. година. На снази. 

 • Споразум о сарадњи у области економског, социјалног и културног развоја између Републике Србије и Регије Венето. Закључен 4. октобра 2018. године. Аутоматски се продужава на још 5 година, до 2028. године.

Ј

     22. Споразум о културној сарадњи између СФРЈ и ЈАПАНА.  Потписан 1968. године. На снази.

     23. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ЈЕРМЕНИЈЕ о сарадњи у области образовања, културе и спорта. Потписан 2001. године. На снази.

     24. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе ХАШЕМИТСКЕ КРАЉЕВИНЕ ЈОРДАНА. Потписан 1977. године. На снази.

К

     25. Споразум о сарадњи у области културе између Владе Републике Србије и Владе ДРЖАВЕ КАТАР. Потписан  7. новембра 2016. године. На снази, до 2020. године. Аутоматски се продужава.

     26. Конвенција о сарадњи на пољу културе, образовања и науке између СФРЈ и РЕПУБЛИКЕ КЕНИЈЕ. Потписана 1972. године.

     27. Споразум о културној сарадњи између Владе ФНРЈ и Владе НР КИНЕ.  Потписан 1957. године. На снази.  

 • Споразум између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обостраном оснивању културних центара. Потписан 2014. године. На снази.
 • Протокол о сарадњи у области преводилаштва између МКИ Србије и Државна управе за штампу, издаваштво, радио, филм, и телевизију НР Кине. Потписан 19. Фебруара 2014. године.
 • Програм сарадње у области културе и уметности између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Нарoдне Републике Кине потписан је за период 2017-2020. године. Потписан 18. јуна 2016. године. На снази.
 • Меморандум о разумевању између Канцеларије за информисање Државног савета Народне Републике Кине и Министарства културе и информисања Републике Србије о размени и сарадњи на пријатељској основи. Потписан јуна 2016. године. На снази.
 • Меморандум о разумевању између Министарства културе и информисања Републике Србије и Државне управе за културно наслеђе НР Кине о разменамa и сарадњи у области културног наслеђа. Потписан 23. маја 2017. године. На снази.

    28. Конвенција између Владе СФРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ КИПРА о просветној, научној, културној и техничкој сарадњи.  Потписан 1969. године. На снази.

 • Програм сарадње у области образовања и културе између Владе Р. Србије и Владе Р. Кипра за 2010, 2011. и 2012.г. Потписан године. На снази. Програм се примењује до потписивања новог.

    29. Споразум између Савета министара СЦГ и Владе РЕПУБЛИКЕ КОРЕЈЕ о сарадњи у области културе, уметности и образовања. Потписан 2006. године. На снази.

    30. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе НДР КОРЕЈЕ. Потписан 1974. године. На снази.

    31. Конвенција о сарадњи на пољу просвете, науке и културе између Владе ФНРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ КУБЕ. Потписана 1960. године. На снази. 

 • Програм сарадње у области образовања и културе између Владе СРЈ и Владе Републике Кубе за период од 1998. До 2000. године. Потписан 1998. године. На предлог наше стране продужен до потписивања новог.

    32. Конвенција између Владе СФРЈ и Владе ДРЖАВЕ КУВАЈТ о сарадњи на пољу просвете, науке и културе. Потписана 1964. године. На снази.

 • Програм сарадње у области културе између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт за период од 2017-2019. Године. Потписан јуна 2017. године. На снази.

Л

    33. Споразум између Владе Р. Србије и Владе Народне Демократске РEПУБЛИКЕ ЛАОС о сарадњи у области културе и образовања. Потписан 2013. године. На снази.

    34. Споразум о културној сарадњи између Владе ФНРЈ и Владе ЛИБАНСКЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1961. године. На снази.

    35. Споразум између Савета министара СЦГ и Владе РЕПУБЛИКЕ ЛИТВАНИЈЕ о сарадњи у области образовања, науке, културе и спорта. Потписан 2003. године. На снази.

    36. Споразум о културној сарадњи између СФРЈ и ВЕЛИКОГ ВОЈВОДСТВА ЛУКСЕМБУРГ. Потписан 1973. године. На снази.

М

    37. Споразум између Савета министара СЦГ и РЕПУБЛИКЕ МАЂАРСКЕ у области науке, културе, омладине и спорта. Потписан 2006. године. На снази.

 • Програм сарадње у области образовања, науке и културе између Владе Републике Србије и Владе Мађарске за период од 2018. до 2020. године. Потписан фебруара 2018. године. На снази.

    38. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ о сарадњи у области културе, образовања и спорта. Потписан 1997. године. На снази.

   39. Споразум о сарадњи у области културе, високог образовања, научног истраживања, просвете, стручног усавршавања, комуникација, омладине и спорта између Владе Републике Србије и Владе КРАЉЕВИНЕ МАРОКО. Потписан 2010. године. На снази.

 • Програм између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области културе, виског образовања, научног истраживања, образовања, комуникација, медија, омладине и спорт за 2018, 2019, и 2020. годину. Потписан 14. маја 2018. године. На снази.

   40. Уговор о културној размени између ФНРЈ и УЈЕДИЊЕНИХ МЕКСИЧКИХ ДРЖАВА.  Потписан 1960. године. На снази.

   41. Споразум између Савета министара СЦГ и Владе РЕПУБЛИКЕ МОЛДАВИЈЕ о сарадњи у области образовања и културе. Потписан 2005. године. На снази.

Н

   42. Споразум о културној и научној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе СР НЕМАЧКЕ. Потписан 1969. године. На снази.

П

   43. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ПЕРУА. Потписан 1980. године. На снази.

   44. Споразум између Владе Републике Србије и Владе РЕПУБЛИКЕ ПОЉСКЕ о сарадњи у области културе, образовања и науке. Потписан 24. Октобра 2013. године. На снази.

 • Програм културно-просветне сарадње за 2002–2005. године. Потписан 2003. године. Програм се примењује до потписивања новог.

   45. Споразум о културној сарадњи између СФРЈ и ПОРТУГАЛСКЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1975. године. На снази.

 • Споразум о сарадњи између Републике Србије и Републике Португала у области образовања, науке, технологије, културе, спорта и омладине. Потписан у Београду, 18. Марта 2015. године. На снази.

Р

   46. Споразум о културној сарадњи између Владе ФНРЈ и Владе РУМУНСКЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1956. године. На снази.

 • Програм културно-просветне сарадње за 1998-2000. године. Потписан 1998. године. Програм се примењује до потписивања новог.

   47. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ о сарадњи у области културе, образовања, науке и спорта. Потписан 1995. године. На снази.

 • Програм сарадње у области културе, образовања, науке и спорта и омладинске политике између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације за период 2019–2021. године. На снази.
 • Споразум између Владе  Републике Србије и Владе Руске Федерације о предаји Петербуршког листа Мирослављевог јеванђеља Републици Србији и слика Николаја Константиновича Рериха Руској Федерацији. Потписан 19. октобра 2019, ратификован 24. јануара 2020. године.

С

    48. Споразум о заштити и очувању одређених културних добара између Владе СЦГ и Владе СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА. Потписан 2004. године. На снази.

 • Споразум између Владе Србије и Црне горе и Владе Сједињених Америчких Држава о заштити и очувању одређених културних добара. Потписан 24. септембра 2004. године. На снази.

    49. Споразум о сарадњи у области образовања, културе и спорта између Савезне владе СРЈ и Владе СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1996. године. На снази.

    50. Споразум о културној сарадњи између Владе СФРЈ и Владе СИРИЈСКЕ АРАПСКЕ РЕПУБЛИКЕ. Потписан 1974. године. На снази.

 • Програм културне сарадње између Владе СРЈ и Сиријске Арапске Републике за период 2002–2004. године На снази до потписивања новог.

    51. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ о сарадњи у области културе и образовања. Потписан 23. марта 2001. године. На снази.

 • Програм сарадње између Савезне владе СРЈ и Владе Републике Словеније у области културе и образовања за 2002–2005. Године. Потписан 20. новембра 2002. године.
 • Програм сарадње између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Републике Словеније за период 2017–2021. године. Потписан 24. октобра 2016. године. На снази.
 • Писмо о намерaма између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе Републике Словеније (у области филмског стваралаштва). Потписан 1. фебруара 2018. године.

Т

   52. Културна конвенција између Владе ФНРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ТУНИС. Потписана 1962. године. На снази.

   53. Споразум између Савезне владе СРЈ и РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ о сарадњи у области образовања, науке, културе и спорта. Потписан 2002. године. На снази.

 • Протокол о сарадњи у области културе између Министарства културе Републике Србије и Министарства културе и туризма Републике Турске. Потписан 19. Фебруара 2009. године. На снази.
 • Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи на реализацији рестаурације Парног купатилаБраће Крсмановић у Београду. Потписан 9. октобра 2017. године. На снази.
 • Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи на реализацији рестаурације Бајракли џамије у Београду. Потписан 9. октобра 2017. године. На снази.

У

    54. Споразум о сарадњи у области образовања, културе и спорта између Савезне владе СРЈ и Кабинета министара УКРАЈИНЕ. Потписан 1996. године. На снази.

 • Програм сарадње у области културе између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе УКРАЈИНЕ. Потписан 2013. године. 

Ф

    55. Споразум о сарадњи између СФРЈ и РЕПУБЛИКЕ ФИНСКЕ на пољу културе, науке и сродним пољима. Потписан 1973. године. На снази.

    56. Културни споразум између Владе СФРЈ и Владе ФРАНЦУСКЕ. Потписан 1964. године. На снази.

 • Споразум о стратешком партнерству и сарадњи између Владе РС и Владе Републике Француске. Потписан 8. априла 2011. године.
 • Споразум о кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске. Потписан 15. јула 2019. године. У процесу ратификације.

Х

   57. Споразум о културној сарадњи између СФРЈ и КРАЉЕВИНЕ ХОЛАНДИЈЕ. Потписан 1966. године. На снази.

   58. Споразум између Савезне владе СРЈ и Владе РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ о сарадњи у области културе и образовања. Потписан 23. априла 2002. године. На снази.

Ч

   59. Конвенција о културној сарадњи између ФНРЈ и РЕПУБЛИКЕ ЧИЛЕ. Потписана 1958. године. На снази.

Ш 

   60. Споразум о сарадњи у области културе, образовања и науке између Савета министара СЦГ и Владе КРАЉЕВИНЕ ШПАНИЈЕ. Потписан 2003. године. На снази.

   61. Споразум о сарадњи између СФРЈ и РЕПУБЛИКЕ ШРИ ЛАНКЕ у области просвете и културе. Потписан 1979. године. На снази.

 

МУЛТИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

 

    62. СПОРАЗУМ између ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ и Републике Србије о учешћу Републике Србије у „Креативној Европи”: програм Уније за културни и креативни сектор. Потписан 19. јуна 2014. године. На снази.

    63. МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ између ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ у Р. Србији и Министарства културе и информисања Р. Србије и Народне библиотеке Србије. Потписан 14. јула 2014. године. На снази.