Јавне расправе

Јавна расправа о Нацрту закона о аудиовизуелном и филмском наслеђу

Радна група за израду Нацрта закона о аудиовизуелном и филмском наслеђу, образована решењем Министарства културе и информисања, израдила је претходно наведени Нацрт закона.

Напомена:

Министарство културе и информисања обавештава све заинтересоване да се Јавна расправа о Нацрту закона о аудиовизуелном и филмском наслеђу продужава до 14. фебруара 2022. године, а по окончању јавне расправе Министарство културе и информисања ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и објавиће га на својој интернет страни, порталу е-управе и порталу „еКонсултације“.

Јавна расправа о Нацрту закона у форми округлог стола, која је била одложена због епидемиолошке ситуације, одржаће се уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера, у новим терминима по следећем распореду:

- у Нишу, 8. фебруара 2022. године, у 12 часова, у Нишком културном центру,

- у Београду, 10. фебруара 2022. године, у 12 часова, у Југословенској кинотеци.

Сви заинтересовани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити на утврђеним обрасцима за коментаре (које можете преузети на сајту) на e-mail: zakonfilmskonasledje@kultura.gov.rs или поштом Министарству културе и информисања, 11000 Београд, улица Влајковићева број 3.

....................................................................................................

Јавна расправа о Нацрту закона о аудиовизуелном и филмском наслеђу спроводи се у периоду од 20. децембра 2021. године до 24. јануара 2022. године, а по окончању јавне расправе Министарство културе и информисања ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и објавиће га на својој интернет страни, порталу е-управе и порталу „еКонсултације“.

Јавна расправа о Нацрту закона у форми округлог стола, уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера, одржаће се по следећем распореду:

- у Новом Саду, 23. децембра 2021. године, у 12 часова, у Архиву Војводине,

- у Нишу, 17. јануара 2022. године, у 12 часова, у Нишком културном центру,

- у Београду, 19. јануара 2022. године, у 12 часова, у Југословенској кинотеци.

Сви заинтересовани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити на утврђеним обрасцима за коментаре (које можете преузети на сајту) на e-mail: zakonfilmskonasledje@kultura.gov.rs или поштом Министарству културе и информисања, 11000 Београд, улица Влајковићева број 3.

Јавна расправа о Нацрту закона о измени и допуни Закона о јавним медијским сервисима

Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 23. новембра 2021. године до 13. децембра 2021. године.

Због епидемиолошке ситуације, примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству културе и информисања, преко посебног обрасца који се може преузети на званичној интернет страници Министарства културе и информисања, на следећу имејл адресу: dejan.stojanovic@kultura.gov.rs  са назнаком: „Нацрт закона о измени и допуни Закона о јавним медијски сервисима”.

По окончању јавне расправе, Министарство културе и информисања ће објавити извештај о одржаној јавној расправи на својој интернет страници и порталу е-управе најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Јавна расправа о Нацрту закона о измени Закона о електронским медијима

Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 15. октобра 2021. године до 4. новембра 2021. године.

Због епидемиолошке ситуације, примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству културе и информисања, преко посебног обрасца који се налази у Прилогу на имејл адресу: dejan.stojanovic@kultura.gov.rs  са назнаком: „Нацрт закона о измени Закона о електронским медијима”.

По окончању јавне расправе, Министарство културе и информисања ће објавити извештај о одржаној јавној расправи на својој интернет страници и порталу е-управе најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Јавна расправа о Нацрту закона о филмској и другим аудиовизуелним делатностима

У поступку припреме аката којим се уређује област културе, Министарство културе и информисања спроводи јавну расправу о Нацрту закона о филмској и другим аудиовизуелним делатностима (у даљем тексту: Нацрт закона). Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 1. октобра до 31. октобра 2021. године.

Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за функционисање културног система: представници државних органа, установе у области културе, удружења, уметници и др. Јавна расправа о Нацрту закона у форми округлог стола одржаће се, уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера, по следећем распореду:

12. октобар 2021, са почетком од 12 часова у Београду, Комбанк дворана „Сала српског филма“;

15. октобар 2021. године, са почетком од 11 часова у Новом Саду, Arena Cineplex;

19. октобар 2021. године, са почетком у 11 часова у Нишу, Нишки културни центар;

22. октобар 2021. године, са почетком у 12 часова у Београду, Привредна комора Србије „Сала 1“

Текст Нацрта закона биће постављен на сајту Министарства културе и информисања http://www.kultura.gov.rs/ и порталу е-управе.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству културе и информисања, на образцу у прилогу, на e-mail: vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs или поштом на адресу Министарство културе и информисања, 11000 Београд, Влајковићева 3.

Након завршетка јавне расправе Министарство културе и информисања анализираће сугестије, предлоге и примедбе учесника у јавној расправи и сачиниће Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона који ће објавити на својој интернет страници и порталу е-управе најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Јавна расправа о Нацрту закона о oчувању културног и историјског наслеђа манастира Хиландар

У поступку припреме закона којим ће се уредити начин пружања подршке и помоћи Републике Србије очувању културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар, Министарство културе и информисања спроводи јавну расправу о Нацрту закона о oчувању културног и историјског наслеђа манастира Хиландар.

Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 9. до 30. јула 2021. године.

По окончању јавне расправе Министарство културе и информисања ће анализирати сугестије, предлоге и примедбе учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и објавиће га на својој интернет страници и порталу е- управе.

Сви заинтересовани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити на утврђеним обрасцима за коментаре (које можете преузети на сајту) на e-mail: milos.gajic @kultura.gov.rs или поштом Министарству културе и информисања, 11000 Београд, улица Влајковићева број 3.

 

Јавна расправа о Нацрту закона о културном наслеђу

Радна група за израду Нацрта закона о културном наслеђу, образована решењем Министарства културе и информисања, израдила је претходно наведени Нацрт закона.

Јавна расправа о Нацрту закона о културном наслеђу спроводи се у периоду од 6. маја до 28. маја 2021. године, а по окончању јавне расправе Министарство културе и информисања ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и објавиће га на својој интернет страници и порталу е- управе.

Јавна расправа о Нацрту закона у форми округлог стола, уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера, одржаће се по следећем распореду:

 • у Новом Саду 11. маја 2021. године, у 12 часова у Скупштини Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2,
 • у Нишу 14. маја 2021. године, у 12 часова, у згради Официрског дома,
 • у Крагујевцу, 18. маја 2021. године, у 12 часова у сали Скупштине града Крагујевца, Трг слободе бр.3,
 • у Београду 25. маја 2021. године, у 12 часова у Народној библиотеци Србије, Скерлићева 1.

Сви заинтересовани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити на утврђеним обрасцима за коментаре (које можете преузети на сајту) на e-mail: zakonnasledje@kultura.gov.rs или поштом Министарству културе и информисања, 11000 Београд, улица Влајковићева број 3.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о култури

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о култури спроводи се у периоду од 01. фебруара до 20. фебруара 2021. године, а по окончању јавне расправе Министарство културе и информисања ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и објавиће га на својој интернет страници и порталу е-управе.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о култури у форми панел дискусије одржаће се, уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера, по следећем распореду:

 • Чачак, 10.02. у 11 часова у Градској библиотеци "Владислав Петковић Дис", Синђелићева 24;
 • Суботица, 12.02. у 11 часова у Градској кући, Штросмајерова 3;
 • Нови Сад, 17.02. у 11 часова у Музеју савремене уметности Војводине;
 • Ниш 18.02. у 11 часова у сали Скупштине Града Ниша, Николе Пашића 24;
 • Београд, 19.02. у 11 часова у Народној библиотеци Србије, Скерлићева 1.

Сви заинтересовани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити на утврђеним обрасцима за коментаре (које можете преузети на сајту) на е-маил: vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs или поштом Министарству културе и информисања, улица Влајковићева број 3, 11 000 Београд

 

Јавна расправа о Нацрту закона о музејскоj делатности

Радна група за израду Нацрта закона о музејској делатности, образована решењем Министарства културе и информисања, израдила је претходно наведени Нацрт закона.

Јавна расправа о Нацрту закона о музејскоj делатности спроводи се у периоду од 15. јануара до 4. фабруара 2021. године, а по окончању јавне расправе Министарство културе и информисања ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и објавиће га на својој интернет страници и порталу е- управе.

Јавна расправа о Нацрту закона у форми округлог стола одржаће се по следећем распореду:

 • у Новом Саду, 18. јануара 2021. године, у 12 часова, у Галерији Матице српске, Трг галерија 1;
 • у Нишу 25. јануара 2021. године, у 12 часова, у згради Официрског дома, Добричка 2;
 • у Београду, 29. јануара 2021. године, у 12 часова, у Дому Народне скупштине (мала сала), Трг Николе Пашића 13.

Сви заинтересовани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити на утврђеним обрасцима за коментаре (које можете преузети на сајту) на e-mail: zakonmuzejskadelatnost@kultura.gov.rs или поштом Министарству културе и информисања, улица Влајковићева број 3, 11 000 Београд

 

Јавна расправа о Нацрту закона о инспекцијском надзору у култури

У поступку припреме аката којим се уређује област културе, Министарство културе и информисања спроводи јавну расправу о Нацрту закона о инспекцијском надзору у култури (у даљем тексту: Нацрт закона).

Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 04. јануара до 25. јануара 2021. године.

Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за функционисање културног система: представници државних органа, установе у области културе, удружења, уметници и др.

Након завршетка јавне расправе Министарство културе и информисања анализираће сугестије, предлоге и примедбе учесника у јавној расправи и сачиниће Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона који ће објавити на својој интернет страници и порталу е-управе најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству културе и информисања на e-mail: predrag.blagojevic@kultura.gov.rs или поштом на адресу Министарство културе и информисања, 11000 Београд, Влајковићева 3.