Јавне расправе

Јавна расправа о Нацрту закона о музејскоj делатности

Радна група за израду Нацрта закона о музејској делатности, образована решењем Министарства културе и информисања, израдила је претходно наведени Нацрт закона.

Јавна расправа о Нацрту закона о музејскоj делатности спроводи се у периоду од 15. јануара до 4. фабруара 2021. године, а по окончању јавне расправе Министарство културе и информисања ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и објавиће га на својој интернет страници и порталу е- управе.

Јавна расправа о Нацрту закона у форми округлог стола одржаће се по следећем распореду:

  • у Новом Саду, 18. јануара 2021. године, у 12 часова, у Галерији Матице српске, Трг галерија 1;
  • у Нишу 25. јануара 2021. године, у 12 часова, у згради Официрског дома, Добричка 2;
  • у Београду, 29. јануара 2021. године, у 12 часова, у Дому Народне скупштине (мала сала), Трг Николе Пашића 13.

Сви заинтересовани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити на утврђеним обрасцима за коментаре (које можете преузети на сајту) на e-mail: zakonmuzejskadelatnost@kultura.gov.rs или поштом Министарству културе и информисања, улица Влајковићева број 3, 11 000 Београд

 

*******************************************************************************************************************************************
Јавна расправа о Нацрту закона о инспекцијском надзору у култури

У поступку припреме аката којим се уређује област културе, Министарство културе и информисања спроводи јавну расправу о Нацрту закона о инспекцијском надзору у култури (у даљем тексту: Нацрт закона).

Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 04. јануара до 25. јануара 2021. године.

Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за функционисање културног система: представници државних органа, установе у области културе, удружења, уметници и др.

Након завршетка јавне расправе Министарство културе и информисања анализираће сугестије, предлоге и примедбе учесника у јавној расправи и сачиниће Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона који ће објавити на својој интернет страници и порталу е-управе најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству културе и информисања на e-mail: predrag.blagojevic@kultura.gov.rs или поштом на адресу Министарство културе и информисања, 11000 Београд, Влајковићева 3.