Помоћници министра

Помоћник министра за културно наслеђе


ДАНИЈЕЛА ВАНУШИЋ

БИОГРАФИЈА

Рођена 1976. године у Чачку.

ОБРАЗОВАЊЕ:

 

2005. Дипломирала на катедри за Национални нови век на одељењу за Историју уметности Филозофског факултета у Београду. Тема рада: Косовски мит у служби националне ослободилачке идеје и подизање Споменика Победе на Теразијама;

2006. стекла звање кустоса, а 2015. године и звање вишег кустоса.

2007. Завршила мастер студије на одсеку за Уметност и визуелну културу новог века, одељење за Историју уметности Филозофског факултета у Београду. Тема рада: Аутобиографски списи Паје Јовановића.

 

РАДНО ИСКУСТВО:

 

 • Од децембра 2017. – помоћник министра Сектор за културно наслеђе, Министарство културе и информисања
 • Музеј града Београда: 20142017 Шеф одељења за историју културе и уметности и  руководилац Збирке за ликовну и музичку ументост до 1950; 2010–2014. Стручни сарадник – кустос, руководилац Збирке за урбанизам и архитектуру; 2007–2010.  Документациони центар - кустос документариста.

ПРОЈЕКТИ (избор најважнијих):

 • Аутор пројекта и изложбе Обележавање два века од рођења Анастаса Јовановића (1817-2017),  (2017)
 • Ауторска изложба „Муни – инспирација сликара Паје Јовановића, (2016)
 • Ауторска изложба „Акт пред огледалом (Гола Берта) сликара Паје Јовановића у Музеју Паје Јовановића (2016)
 • Ауторка пројекта гостовање међународне изложбе Истоночнсловачког музеја из Кошица Албрехт Дирер и његови савременици – Тријумфални поход цара Максимилијана I, (2014/2015).
 • Ауторка пројекта и изложбе: Константин А. Јовановић: архитекта великог формата, Музеј града Београда, Конак кнегиње Љубице и екстензије основне изложбе у јавном простору Константин А. Јовановић: архитекта великог формата (2011)
 • Кустоскиња изложбе Богдан Богдановић-Уклети неимар (2012)
 • Коаутор изложбе (Д. Ћирић, Д. Ванушић) Београд и Балкански ратови 1912 – 2012, (2013)
 • Стручни помоћник уредника на изради монографије Паја Јовановић. (2010)

 

НАГРАДЕ:

 • Награда  Националног комитета ICOM-a за Србију у 2017. од Међународног комитета музеја ICOM Serbia (2018) за публикацију године „Идентитети и медији: уметност Анастаса Јовановића и његово доба“, уредници издања су др Игор Борозан и Данијела Ванушић. Награда  Националног комитета ICOM-a за Србију за пројекат године у 2015. од Међународног комитета музеја ICOM Serbia за изложбу „Албрехт Дирер и његови савременици - Тријумфална поворка цара Максимилијана I“. (Аутор и координатор пројекта: Д. Ванушић). Награду су понели Музеј града Београда заједно са Галеријом Матице српске из Новог Сада .

 

ИЗАБРАНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 

 • Ванушић, Данијела. 2008. „Подизање споменика Победе на Теразијама“, Наслеђе, (9): 193–210.
 • Ванушић, Данијела. 2010. „Између прватне и јавне биографије: Слика Гола Берта пред огледалом“ у Између естетике и живота: Представа жене у сликарству Паје Јовановића уред. Мирослав Тимотијевић и Лидија Мереник, Нови Сад: Галерија Матице српске, 51–73.
 • Конак кнегиње Љубице - Ентеријери београдских кућа 19. Века, Музеј града Београда 2012., аутори: Данијела Ванушић, Ангелина Стојановић, Павао Поша (10-11; 16-23; 24-33; 35-45);
 • Јовановић, Константин А. 2012. Разне успомене Константина А. Јовановића на владаре Србије и Црне Горе 19. века, приредила Данијела Ванушић, Београд: Музеј града Београда.
 • Ванушић, Данијела. 2013. Константин А. Јовановић: архитекта великог формата, средњоевропски интелектуалац српског порекла на прелазу 19. у 20. век, Београд: Музеј града Београда.
 • Ванушић, Данијела. „Популаризација средњовековних хероја средином XIX века: Споменици србски Анастаса Јовановића“. Византијско наслеђе и српска уметност III, Замишљање прошлости и рецепција средњег века у српској уметности XVIII-XIX века, Београд 2016, 87–95; Vanušić, D., The Mid 19th Century Populatarisation if the Middle Ages and the Resurgence of the Golden Age Anastas Jovanovićs Serbian Monuments, in: Imaging the Past. The Reception of the Middle Ages in Serbian Art from the 18th to 21th Century, еds. L. Merenik, V. Simić, I. Borozan, Belgrade, 87–93.
 • Ванушић, Данијела., 2017. „Политичка институционализација Споменика Србских у светлу обнове српског златног доба“, у Идентитети и медији. Уметност Анастаса Јованопвића и његово доба ур. И. Борозан, Д. Ванушић, Београд, 91–111.
 • Ванушић, Данијела., 2017. „Визуелизација мита о богоизабраном народу: Споменици Србски Анастаса Јовановића“, у Идентитети и медији. Уметност Анастаса Јованопвића и његово доба ур. И. Борозан, Д. Ванушић, Београд, 113–139.
 • Ванушић, Данијела., Анастас Јовановић – Уметност и нови медији, Београд 2017.

 

ОСТАЛО:

 • Сарадња на изради јединственог информационог система Музеја града Београда (МИС) и попуњавање базе података; вођење архивске документације о јавној делатности и изложбама Музеја; дигитализација предмета, вођење фотодокументације; Организовала и учествовала у низу музејских манифестација с циљем промовисања културног наслеђа широкој публици; Похађала више стручних семинара, скупова и курсева (Школа наслеђа, Етнографски музеј у Београду; Audience Development Training; British Council, Београд; Превентивна конзервација уметнина на папиру, CIK, Београд ; Музејска контекстуализација интимног и емотивног, Музеј града Новог Сада); Одржала већи број стручних предавања (Музеј града Београда, Филозофски факултет, Галерија матице српске, Задужбина Илије Коларца у Београду ... ); Учествовала у више медијских промоција музејског наслеђа и националне културне баштине.
   

ПРОФЕСИОНАЛНО ЧЛАНСТВО:

ICOM (International Council of Museums)

МДС (Музејско друштво Србије)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Помоћник министра за стваралаштво и креативне индустрије

 

ИВАНА ДЕДИЋ 

БИОГРАФИЈА

Рођена у Београду 1964. године.

Образовање:

Средњу школу завршила у Blisfield High School, Michigan, USA, 1982. године. Дипломирала на Факултету драмских уметности, одсек организација сценских и културно-уметничких делатности, 1986. године.

 

Радно искуство:

Од 1989. стално запослена у Позоришту Бошко Буха, директор службе маркетинга. Сарађивала са свим значајним позоришним редитељима, глумцима и сарадницима на више од 80 позоришних пројеката, као што су: Љубивоје Ршумовић, Паоло Мађели, Јагош Марковић, Алиса Стојановић, Милан Караџић, Игор Бојовић, Татјана Мендић Ригонат, Ђурђа Тешић, Даријан Михајловић, Марко Манојловић.

Један од организатора Међународног фестивала позоришта за децу „Театарска интернационална београдска авантура“ (ТИБА).

Од 2014. године, ради као Помоћник градског секретара за културу Београда. Организатор и сарадник бројних градских културних манифестација и догађаја, као што су „Негујмо српски језик“, „Наше благо“, „Дан и ноћ у позоришту“, „Београдска зима“.

Од  2016. године, ради као помоћник министра за савремено стваралаштво и креативне индустрије у Министарству културе и информисања.

Била стални сарадник Агенције S Team Bates Saatchi&Saatchi Београд на ВTL кампањама за међународне клијенте као што су Brotish American Tabacco (Lucky Strike Urban experience), Procter & Gamble, Coca Cola и др.

Говори енглески језик.

Удата, двоје деце.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Помоћник министра за информисање и медије

 

СЛАВИЦА ТРИФУНОВИЋ

Име и презиме: Славица Трифуновић,

 

Образовање:

 • Економски факултет на Универзитету у Крагујевцу, просечна оцена 8,03
 • Прва крагујевачка гимназија (1973 - 1977), Крагујевац
 • Основна школа у Крагујевцу, носилац дипломе „Вук Караџић“, ђак генерације

 

Радно искуство:

16.03.2018. и даље             

Помоћник министра културе и информисања за информисање и медије

 

07.06.2016. -15.03.2018.      

Виши самостални стручни сарадник за израду и промоцију пројеката од националног значаја у Генералном секретаријату председника Републике

 

 1. 01. 2015. - 06. 06. 2016.  

„ Радио телевизија Крагујевац“ , директор

 

01.09. 2014. - 01.01.2015      

Виши самостални стручни сарадник за израду и промоцију пројеката од националног значаја у Генералном секретаријату председника Републике

 

02.11.2012 – 31.08. 2014.        

Помоћник министра културе и информисања за међународну сарадњу

 

2011.-2012.                                        

 „ Генерали осигурање“, менаџер филијале

2011.-2012.                              

„Радио Деспотовац“, заступник капитала

2005.-2010.                            

„Импрес“ д.о.о. директор

2004.-2005.                            

ЈП „Радио-телевизија Крагујевац“, директор

2000.-2004.                            

Скупшина града Крагујевца - члан Извршног одбора задужен за културу (градски министар за културу)

1995.-2000.                            

Агенција за културу и маркетинг, власник и директор

1993.-1994.                            

Телевизија „Канал 9” Крагујевац, директор

1985.-1994.                            

Заводи „Црвена Застава“, главни пројектант економског пројектовања и начелник службе за економско пројектовање

 

Вештине:

 • Страни језици: енглески, француски и учи италијански
 • Ms Office, Internet
 • Лиценца за стечајног управника
 • Лиценца за заступника капитала
 • Положен државни испит за рад у државним органима
 • Возачка дозвола „Б“ категорије

 

Личне карактеристике:

 

Током своје карије у Министарству културе и информисања као помоћник министра прво у области културе, а затим и у области медија,  демонстрирала изванредну способност да лако успоставља контакте и квалитетну сарадњу у домену мултилатерале са страним партнерима и високим званичницима међународних организација попут, ОЕБС-а, Уједињених нација и Савета Европе,  Европске комисије, као и у домену билатерале са многим амбасадорима и званичницима.

Трифуновић  је као помоћник била члан неколико Надзорних одбора пројеката финансираних од стране Европске уније, као и члан делегација пројектних студијских посета. У кризним пословним ситуацијама одликује је рационалност, одговорност и предузимљивост да благовремено  сагледа и решава проблема. 

Трифуновић је увек део тима, иако је одликује способност да преузме иницијативу, и посвећена је стварању добре атмосфере у радном окружењу у циљу остваривања добрих резултата.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Помоћник министра за међународну сарадњу

АСЈА ДРАЧА МУНТЕАН
 

Рођена 1978. године у Београду. Завршила је V београдску гимназију и дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду – Одсек за историју уметности. Тренутно завршава Мастер студије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду – Међународна политика: Студије мира.

Од 2004. године је запослена у Министарству културе у Сектору за међународне односе и европске интеграције прво као виши стручни сараник  за развој сарадње са међународним организацијама, затим као саветник  задужен за европске интеграције. У периоду од 2008. до 2009.године била је Руководилац Групе за мултилатералну културну сарадњу. Од 2009. године је на месту самосталног саветника за међународну сарадњу и развојне пројекте. За помоћника министра за међународне односе и европске интеграције постављена је у мају 2014. године.

Професионално искуство:

 • Национални координтор Савета министара културе Југоисточне Европе од 2008. године и била је коорднинатор председавања Србије у 2012. години;
 • Председавајући у Радној групи за културу и друштво Регионалног савета за сарадњу;
 • Национални координатор „Регионалног програма за рехабилитацију наслеђа Југоисточне Европе“ Савета Европе у оквиру којег су остварене многобројне донације за споменике културе од Европске комисије (Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу. Суваче у Кикинди, археолошких локалитета Гамзиград и Јустиниана Прима).
 • Као регионални експерт Савета Европе за анализу стања у области културног наслеђа у Србији (2013);
 • Члан делегације Србије при Међународној алијанси за сећање на холокауст где је задужена за Унесков регионални пројекат „Обнова сталне поставке у Државном музеју Аушвиц – Биркенау у Пољској“;
 • Представник Србије и координатор председавања Србије Регионалном Унесковом иницијативом „Мост ка заједничкој будућности“ као и  учесник у организацији IX Унесковог Самита шефова држава Југоисточне Европе у области културе 2011. године;
 • Иницирала потврђивање међународних конвенција и увођењe свeтских и европских стандарда у области културе и то: Европске конвенцијe о заштити археолошког наслеђа Савета Европе; Оквирнe конвенцијe о вредности културног наслеђа за друштво Савета Европе kao и Унескове конвенцијe о очувању нематеријалог културног наслеђа.
 • Иницијатор приступања Србије Проширном парцијалног споразуму Савета Европе о путевима културе (2012) и задужена за координацију споразума;
 • Известилац за културу и члан преговарачке групе за поглавље 26 – Образовање и култура;
 • Учествовала у преговорима за закључивање многобројниh билатерaлних спорaзума, програма и мемораднума о сарадњи у области културе и уметности као и у реализацији истих.

Стручно усавршавање:

 • British Council, Edinburgh: Managing World Heritage Sities (2008)
 • Clingendael: Diplomatic Training (2006)
 • Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole – Pravo i procedure Evropske unije (2006)
 • Cabinet Office Her Majestys Goverment, United Kingdom: Consolidating Consultacy Skills (2005)

Говори енглески и шведски језик, а служи се, француским и италијанским језиком.

Удата.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Помоћник министра за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва

 

ДЕЈАН МАСЛИКОВИЋ

 

Рођен је 1971. године у Београду. Дипломирао је на Факултету ликовних уметности Универзитета уметности у Београду. Магистрирао је на Универзитету уметности у Београду, одсек: “Интеркултуралност, менаџмент уметности и медијације на  Балкану“ под  покровитељством UNESCO-a и CEI-a, 2010. године. На истом Универзитету докторира 2016. године, са темом „Капацитет дигиталне  технологије за развој инклузивног друштва“.

Од 2002. до 2004. године  радио је у Агенцији за развој културе Владе Републике Србије као координатор за међународну сарадњу, развојни програм и промоцију културе у земљи и иностранству, коодинатор за реформу државне управе. 2004. и 2005. године био је саветник у Кабинету министра културе за односе са јавношћу и регионалну сарадњу. Од 2005. до 2007. године био је шеф кабинета министра културе. Од 2007. до 2016. године ради као помоћник управника послова САНУ.

Учествује на конференцијама: „Интеркултурални дијалог“, Гранада 2005; Организатор и учесник Експертског састанка за формирање Савета министара културе Балкана, и члан Радне групе за припрему и координацију послова за потписивање Повеље Савета, Тирана, Београд, Копенхаген 2004-2005; Организатор и учесник конференције „Укључивање ОСИ у рад институција културе, Етнографски музеј, 2005; “Контекст инвалидности- укључивање особа са инвалидитетом у културни живот“, Колчестер, Велика Британија, 2005. студијски боравак; „Форум Београд“, Културна политика у контексту европских интеграција, Београд, 2007; „АССU“ конференција „Приступачност институција културе“, Атина-излагање; „Културно наслеђе без баријера“, конференција, Сарајево, 2014, 2016; Глобализација-ризици и предности, Београд, 2016; Линц-међународна конференција – Употреба ИКТ у образовању и многе друге.         

Аутор и организатор тактилне изложбе „У додиру са антиком“, Народни музеј, 2005. Приређивач приручника „Култура једнакости“ са групом аутора, српског издања „Disability Portfolio“, два издања, 2006 и 2008. Био је председник УО Културног центра Београда. Председник комисије за доделу Награда Града Београда за догађај од изузетног значаја за Београд 2014-2016. Члан је УО фондације манастира Жича „Наслеђе“. Био је представник Министарства културе у Управном одбору Фондације за решавање стамбених проблема младих научних и уметночких радника Универзитета у Београду 2004-2007. Члан Привременог радног тела Владе за израду Акционог плана за МО „Франкофонија“2005. Био је члан Радне групе за културну сарадњу и техничку помоћ Министарству културе Републике Српске 2005-2006. Координатор Министарства културе у Савету министара културе Југоисточне Европе 2004-2007. Био је члан интер-секторске радне групе за европске интеграције 2005-2007 и  интер-секторске радне групе за дигитализацију 2006-2007.

Похађао је тренингe професионалних вештина у организацији Америчког института за мир и Агенције за унапређење државне управе; семинаре „Односи са јавношћу“, Канцеларије за сарадњу са медијима Владе, побољшање пословања у установама културе у организацији Програма за развој Уједуњених Нација и Јединице за реструктурирање предузећа при Министарству финансија и економије; семинар „Управљање пројектима“ у организацији Агенције за унапређење државне управе и UNDP-a; двогодишња обука за координатора реформе  државне управе у организацији CMPS-a, DFID-a и  Агенције за унапређење државне управе.

Говори енглески језик.

Ожењен, отац двоје деце.

Библиографија:

 1. KadijevichM.DJ., Odovic, G.,  Maslikovic, D. (2016). Using ICT and Quality of Life: Comparing Persons with and Without Disabilities. Springier    
 2. Masliković, D., Томић, Б. (2015). Pristupačnost arheoloških lokaliteta osobama sa invaliditetom. Starinar : Srpskog arheološkog društva / удк  364-787.52-056.26 902.2(497.11)
 3. Масликовић, Д. (2015). Елементи за имплементацију инклузивности. Часопис Култура , Завод за проучавање културног развитка 364-786/ -787 316.614-056.26/.36
 4. “Култура једнакости” са групом аутора, српско издања “Disability Portfolio”, два издања, 2006 и 2008
 5. Maslikovic, D.(2014) Аkademik Nikola Hajdin predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti : intervjui i izjave 2001-2012 Beograd : Institut tehničkih nauka SANU
 6. Bresk-Botije, Ž., Gujet, S., Gavrilović, E., Masliković, D., Šiftar, D., Ilić, V., Stojković, J. (2006). U dodiru s antikom. Ministarstvo kulture Republike Srbije : Narodni muzej, 2006 (Beograd : Zagorac) 069-056.262(44)(083.824), 730.032(37/38)(083.824)
 7. Manastir Žiča : izložba u Moskvi : autori [izložbe] Manastir Žiča, Dejan Masliković /[autori tekstova Branislav Todić, Dragan Drašković, Marina Lukić Cvetić ; prevod Ivan i Jelena Nedić ;(2015) манастир Жича (Интерклима Краљево), 271.222 (497.11)-523.6 (083.824) 271.222 (497.11)-9(083.824)
 8. Масликовић, Д., (2015). Дигитализација културне баштине- инклузивни    процес. Математички институт САНУ, http://www.ncd.org.rs/ncd_sr/Events/NCDbeograd2015/NCD2015BookOfAbstracts.pdf
 9. Масликовић Д. (2015). Улога информационе и комуникационе технологије у развоју инклузивног друштва. Проформа, Београд (Типографик)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Помоћник министра за економско финансијске послове

 

ЖЕЉКО КОВАЧЕВИЋ 

Рођен је 1970. године у Београду. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство је стицао у Јавном предузећу “Југоимпорт-СДПР” из Београда.

Засновао је радни однос на месту стручног сарадника у Одељењу за пословне финансије Сектора за економско-финансијске послове, те у међувремену обављао следеће послове:

Руководилац Одељења за пословне финансије Сектора за економско-финансијске послове, задужен за утврђивање циљева, планова и упутстава, распоред задатака и послова и надзирање њиховог извршења, вођење преговора са пословним банкама и партнерима;

Заменик директора Сектора за економско-финансијске послове, задужен за планирање, координацију, имплементацију и контролу спровођења активности из делокруга рада организационих јединица (Одељење за пословне финансије, Одељење за рачуноводствене послове, Одељење за план и анализу) у саставу Сектора, координацију рада на изради докумената, програма, планова, протокола, пројеката, извештаја и информација, учешће у увођењу нових процеса везаних за унапређења и побољшања у пословању компаније, комуникацију са Министарством финансија Републике Србије везано за припрему, израду, доношење и реализацију финансијских планова и програма пословања предузећа, анализирање и извештавање о пословном резултату;

Руководилац система финансијског управљања и контроле, задужен за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у предузећу, организовање процеса, припрему акционог плана, утврђивање визије, мисије и кључних пословних циљева, припрему документације о систему финансијског управљања и контроле, израду стратегије управљања ризицима, процену елемената финансијског управљања и контроле (контролно окружење, управљање ризицима, контролне активности, информације и комуникација, праћење), достављање Министарству финансија Републике Србије годишњих извештаја о систему финансијског управљања и контроле;

Директор Представништва Јавног предузећа “Југоимпорт-СДПР” у Републици Индонезији - представљао предузеће, руководио радом и био одговоран за рад Представништва, рад на пласману роба и услуга које су предмет делатности матичног и његових зависних предузећа, припрему програма рада и финансијског плана Представништва.

Поседује цертификат за анализу финансијских извештаја,  цертификат за учешће на конференцији у вези документарних акредитива и банкарских гаранција, у организацији Међународне трговинске коморе Аустрије, као и ECDL sертификат, са стеченим звањем ECDL испитивача и диплому о завршеном семинару „Српски менаџмент програм“ у организацији Мокрогорске школе менаџмента, Београд.

Говори енглески језик.

Ожењен, отац троје деце.