Помоћници министра

Помоћник министра за културно наслеђе


ДАНИЈЕЛА ВАНУШИЋ

БИОГРАФИЈА

Рођена 1976. године у Чачку.

ОБРАЗОВАЊЕ:

 

2005. Дипломирала на катедри за Национални нови век на одељењу за Историју уметности Филозофског факултета у Београду. Тема рада: Косовски мит у служби националне ослободилачке идеје и подизање Споменика Победе на Теразијама;

2006. стекла звање кустоса, а 2015. године и звање вишег кустоса.

2007. Завршила мастер студије на одсеку за Уметност и визуелну културу новог века, одељење за Историју уметности Филозофског факултета у Београду. Тема рада: Аутобиографски списи Паје Јовановића.

 

РАДНО ИСКУСТВО:

 

 • Од децембра 2017. – помоћник министра Сектор за културно наслеђе, Министарство културе и информисања
 • Музеј града Београда: 20142017 Шеф одељења за историју културе и уметности и  руководилац Збирке за ликовну и музичку ументост до 1950; 2010–2014. Стручни сарадник – кустос, руководилац Збирке за урбанизам и архитектуру; 2007–2010.  Документациони центар - кустос документариста.

ПРОЈЕКТИ (избор најважнијих):

 • Аутор пројекта и изложбе Обележавање два века од рођења Анастаса Јовановића (1817-2017),  (2017)
 • Ауторска изложба „Муни – инспирација сликара Паје Јовановића, (2016)
 • Ауторска изложба „Акт пред огледалом (Гола Берта) сликара Паје Јовановића у Музеју Паје Јовановића (2016)
 • Ауторка пројекта гостовање међународне изложбе Истоночнсловачког музеја из Кошица Албрехт Дирер и његови савременици – Тријумфални поход цара Максимилијана I, (2014/2015).
 • Ауторка пројекта и изложбе: Константин А. Јовановић: архитекта великог формата, Музеј града Београда, Конак кнегиње Љубице и екстензије основне изложбе у јавном простору Константин А. Јовановић: архитекта великог формата (2011)
 • Кустоскиња изложбе Богдан Богдановић-Уклети неимар (2012)
 • Коаутор изложбе (Д. Ћирић, Д. Ванушић) Београд и Балкански ратови 1912 – 2012, (2013)
 • Стручни помоћник уредника на изради монографије Паја Јовановић. (2010)

 

НАГРАДЕ:

 • Награда  Националног комитета ICOM-a за Србију у 2017. од Међународног комитета музеја ICOM Serbia (2018) за публикацију године „Идентитети и медији: уметност Анастаса Јовановића и његово доба“, уредници издања су др Игор Борозан и Данијела Ванушић. Награда  Националног комитета ICOM-a за Србију за пројекат године у 2015. од Међународног комитета музеја ICOM Serbia за изложбу „Албрехт Дирер и његови савременици - Тријумфална поворка цара Максимилијана I“. (Аутор и координатор пројекта: Д. Ванушић). Награду су понели Музеј града Београда заједно са Галеријом Матице српске из Новог Сада .

 

ИЗАБРАНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 

 • Ванушић, Данијела. 2008. „Подизање споменика Победе на Теразијама“, Наслеђе, (9): 193–210.
 • Ванушић, Данијела. 2010. „Између прватне и јавне биографије: Слика Гола Берта пред огледалом“ у Између естетике и живота: Представа жене у сликарству Паје Јовановића уред. Мирослав Тимотијевић и Лидија Мереник, Нови Сад: Галерија Матице српске, 51–73.
 • Конак кнегиње Љубице - Ентеријери београдских кућа 19. Века, Музеј града Београда 2012., аутори: Данијела Ванушић, Ангелина Стојановић, Павао Поша (10-11; 16-23; 24-33; 35-45);
 • Јовановић, Константин А. 2012. Разне успомене Константина А. Јовановића на владаре Србије и Црне Горе 19. века, приредила Данијела Ванушић, Београд: Музеј града Београда.
 • Ванушић, Данијела. 2013. Константин А. Јовановић: архитекта великог формата, средњоевропски интелектуалац српског порекла на прелазу 19. у 20. век, Београд: Музеј града Београда.
 • Ванушић, Данијела. „Популаризација средњовековних хероја средином XIX века: Споменици србски Анастаса Јовановића“. Византијско наслеђе и српска уметност III, Замишљање прошлости и рецепција средњег века у српској уметности XVIII-XIX века, Београд 2016, 87–95; Vanušić, D., The Mid 19th Century Populatarisation if the Middle Ages and the Resurgence of the Golden Age Anastas Jovanovićs Serbian Monuments, in: Imaging the Past. The Reception of the Middle Ages in Serbian Art from the 18th to 21th Century, еds. L. Merenik, V. Simić, I. Borozan, Belgrade, 87–93.
 • Ванушић, Данијела., 2017. „Политичка институционализација Споменика Србских у светлу обнове српског златног доба“, у Идентитети и медији. Уметност Анастаса Јованопвића и његово доба ур. И. Борозан, Д. Ванушић, Београд, 91–111.
 • Ванушић, Данијела., 2017. „Визуелизација мита о богоизабраном народу: Споменици Србски Анастаса Јовановића“, у Идентитети и медији. Уметност Анастаса Јованопвића и његово доба ур. И. Борозан, Д. Ванушић, Београд, 113–139.
 • Ванушић, Данијела., Анастас Јовановић – Уметност и нови медији, Београд 2017.

 

ОСТАЛО:

 • Сарадња на изради јединственог информационог система Музеја града Београда (МИС) и попуњавање базе података; вођење архивске документације о јавној делатности и изложбама Музеја; дигитализација предмета, вођење фотодокументације; Организовала и учествовала у низу музејских манифестација с циљем промовисања културног наслеђа широкој публици; Похађала више стручних семинара, скупова и курсева (Школа наслеђа, Етнографски музеј у Београду; Audience Development Training; British Council, Београд; Превентивна конзервација уметнина на папиру, CIK, Београд ; Музејска контекстуализација интимног и емотивног, Музеј града Новог Сада); Одржала већи број стручних предавања (Музеј града Београда, Филозофски факултет, Галерија матице српске, Задужбина Илије Коларца у Београду ... ); Учествовала у више медијских промоција музејског наслеђа и националне културне баштине.
   

ПРОФЕСИОНАЛНО ЧЛАНСТВО:

ICOM (International Council of Museums)

МДС (Музејско друштво Србије)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Помоћник министра за савремено стваралаштво и креативне индустрије


РАДОВАН ЈОКИЋ

БИОГРАФИЈА

Рођен 1962. године

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

1991-1995. година

Основне академске  студије, Универзитет у Новом Саду, Академија уметности у Новом Саду

Дипломирани сликар - професор ликовне културе

 

РАДНО ИСКУСТВО:

 • 2003 – 2017.године; Град Нови Сад, Туристичка организација Града Новог Сада
 • Јун 2004 – април 2008. године; Члан Градског већа за културу Града Новог Сада
 • 2008 – 2011. године; Град Нови Сад, Одборник у скупштини Града Новог Сада
 • Јануар 2011 – август 2016. године; Град Нови Сад, Помоћник директора за културни туризам
 • 2017 – новембар 2020. године; Музеј савремене уметности Војводине (МСУВ)

 

САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ

 • Нови Сад, Музеј Војводине ;1988. Kaiserslautern, Deutchland, ,,Affiche d art";
 • Hailderberg, Deutchland, Spigel
 • Београд Галерија Културног центра;
 • Врбас, Галерија Дома културе;
 • Кула, Гаалерија културног центра и Свети Стефан, Милочер
 • Бар, Галерија Културног центра; Подгорица, Галерија  Мост; Суботица, Галерија Културног центра Свети Сава
 • Кула, Галерија културног центра; Врбас, Галерија Дама културе; Paris, France, Galerie C internacional; Paris, France, Galerie Archives 59;
 • Бечићи, Branswik; Нови Сад, Мали ликовни салон;
 • Врсац, Хемофарм; Нови Сад Галерија УЛУВ-а; Нови Сад, Галерија Војвођанске банке; Paris, France, Galerie France Koukeri;
 • St. Gallen,Swiss, Galerie Macelleria d arte; Rorschach, Swiss; Сомбор, Галерија културног центра; Constance, Deutchland;
 • Нови Сад, Галерија Про Арте; Murska Sobota, Slovenija;
 • Нови Сад, Музеј савремене уметности Војводине; Будва, Галерија Културног центра
 • Краљево, Галерија Културног центра;
 • Нови Сад; Галерија Културног центра - ликовни салон;
 • Београд, Миксер Хоусе; Нови Сад, Галерија Про Арте

НАГРАДЕ

 • Врбас, Прва награда, Јесењин Салон;
 • Београд, Прва награда Галерије атријум;
 • Нови Сад, Награда Универзитета у Новом Саду за
 • остварене врхунске резултате у домену уметности;
 • Зрењенин, Прва награда тематске излозбе Никола Тесла;
 • Јесењин салон Врбас 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВЕШТИНЕ

MS Office, напредни ниво Adobe (Photoshop, Illustrator, lndesign, Acrobat Proffesional)

 

 

Помоћник министра за информисање и медије

 

СЛАВИЦА ТРИФУНОВИЋ

Име и презиме: Славица Трифуновић,

 

Образовање:

 • Економски факултет на Универзитету у Крагујевцу, просечна оцена 8,03
 • Прва крагујевачка гимназија (1973 - 1977), Крагујевац
 • Основна школа у Крагујевцу, носилац дипломе „Вук Караџић“, ђак генерације

 

Радно искуство:

16.03.2018. и даље             

Помоћник министра културе и информисања за информисање и медије

 

07.06.2016. -15.03.2018.      

Виши самостални стручни сарадник за израду и промоцију пројеката од националног значаја у Генералном секретаријату председника Републике

 

 1. 01. 2015. - 06. 06. 2016.  

„ Радио телевизија Крагујевац“ , директор

 

01.09. 2014. - 01.01.2015      

Виши самостални стручни сарадник за израду и промоцију пројеката од националног значаја у Генералном секретаријату председника Републике

 

02.11.2012 – 31.08. 2014.        

Помоћник министра културе и информисања за међународну сарадњу

 

2011.-2012.                                        

 „ Генерали осигурање“, менаџер филијале

2011.-2012.                              

„Радио Деспотовац“, заступник капитала

2005.-2010.                            

„Импрес“ д.о.о. директор

2004.-2005.                            

ЈП „Радио-телевизија Крагујевац“, директор

2000.-2004.                            

Скупшина града Крагујевца - члан Извршног одбора задужен за културу (градски министар за културу)

1995.-2000.                            

Агенција за културу и маркетинг, власник и директор

1993.-1994.                            

Телевизија „Канал 9” Крагујевац, директор

1985.-1994.                            

Заводи „Црвена Застава“, главни пројектант економског пројектовања и начелник службе за економско пројектовање

 

Вештине:

 • Страни језици: енглески, француски и учи италијански
 • Ms Office, Internet
 • Лиценца за стечајног управника
 • Лиценца за заступника капитала
 • Положен државни испит за рад у државним органима
 • Возачка дозвола „Б“ категорије

 

Личне карактеристике:

 

Током своје карије у Министарству културе и информисања као помоћник министра прво у области културе, а затим и у области медија,  демонстрирала изванредну способност да лако успоставља контакте и квалитетну сарадњу у домену мултилатерале са страним партнерима и високим званичницима међународних организација попут, ОЕБС-а, Уједињених нација и Савета Европе,  Европске комисије, као и у домену билатерале са многим амбасадорима и званичницима.

Трифуновић  је као помоћник била члан неколико Надзорних одбора пројеката финансираних од стране Европске уније, као и члан делегација пројектних студијских посета. У кризним пословним ситуацијама одликује је рационалност, одговорност и предузимљивост да благовремено  сагледа и решава проблема. 

Трифуновић је увек део тима, иако је одликује способност да преузме иницијативу, и посвећена је стварању добре атмосфере у радном окружењу у циљу остваривања добрих резултата.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Помоћник министра за међународне односе и европске интеграције у области културе

ОЛГА ГЕКИЋ

Mенаџер интегрисаних маркетинг комуникација и односа са јавношћу, са двадесет пет година искуства у области комуникација, културе и уметности.

ОБРАЗОВАЊЕ:

Након Уметничке школе “Богдан Шупут” и Карловачке гимназије, завршава Филозофски факултет у Новом Саду на Одсеку за српску филологију. Магистрира интегрисане маркетинг комуникације на Међународном универзитету Флориде у Мајамију (M.A. Integrated Marketing communication and PR – Florida International University, Miami, Florida, USA), петом највећем универзитету у САД-у. Завршава Дипломатску академију Министарства спољних послова Републике Србије.

 

РАДНО ИСКУСТВО:

Од 2014. до 2020. године запослена у Народној скупштини Републике Србије као виши саветник у Кабинету председника Народне скупштине на пословима  међународне сарадње и протокола.

У 2019. је члан Извршног одбора 141. заседања Интерпарламентарне уније и председник Поткомитета за протокол и пратеће програме.

Након завршетка магистарских студија у САД-у, где се сели 1999, оснива компанију Gama Media за Маркетинг и односе с јавношћу у области уметничке музике и промоцију уметника и организација у САД-у и на међународном плану.

Истовремено ради као маркетиншки саветник фестивала и фондација (Chopin foundation of the USA, Miami international piano festival, Chameleon Musicians) и организатор самосталних пројеката у области културе као што су хуманитарни Шопенов концерт за помоћ жртвама земљотреса у Јапану, добротворни концерт Марте Аргерич 2008. у Мајамију, “Miami for piano” - прикупљање средстава ради куповине клавира за Коларчеву задужбину, продукција мјузикла “Anny Jr.”, првог бродвејског мјузикла за децу у Србији и многих других.

Од 1994. до одласка у САД оснива и води Центар за стране језике Anglia2000, који је деценијама био познат по квалитету, програмима и сарадњи са најугледнијим компанијама у земљи.

Професионалну каријеру започиње 1988. као заступник агеницје  Yugotours London за подручје Југославије, задужена за организацију, планирање и комуникацију са клијентима.

 

СЕРТИФИКАТИ И ЛИЦЕНЦЕ

 • TESOL license – Предавање енглеског као страног језика – ITTT International Tesol center
 • Graphic and web design – SODA, Miami, Florida
 • Team building license – FIU, Miami, Florida
 • Лиценца професионалног туристичког водича, Министарство туризма, Београд , Србија

 

ВЕШТИНЕ:

 • Говори енглески и италијански, служи се француским језиком.
 • Компјутерски програми: Adobe Photoshop, In Design and Illustrator; Publisher 2000; MS Office XP; Excel; Power Point; Access
 • Бави се графичким дизајном и фотографијом.

 

Помоћник министра за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва

 

ДЕЈАН МАСЛИКОВИЋ

 

Рођен је 1971. године у Београду. Дипломирао је на Факултету ликовних уметности Универзитета уметности у Београду. Магистрирао је на Универзитету уметности у Београду, одсек: “Интеркултуралност, менаџмент уметности и медијације на  Балкану“ под  покровитељством UNESCO-a и CEI-a, 2010. године. На истом Универзитету докторира 2016. године, са темом „Капацитет дигиталне  технологије за развој инклузивног друштва“.

Од 2002. до 2004. године  радио је у Агенцији за развој културе Владе Републике Србије као координатор за међународну сарадњу, развојни програм и промоцију културе у земљи и иностранству, коодинатор за реформу државне управе. 2004. и 2005. године био је саветник у Кабинету министра културе за односе са јавношћу и регионалну сарадњу. Од 2005. до 2007. године био је шеф кабинета министра културе. Од 2007. до 2016. године ради као помоћник управника послова САНУ.

Учествује на конференцијама: „Интеркултурални дијалог“, Гранада 2005; Организатор и учесник Експертског састанка за формирање Савета министара културе Балкана, и члан Радне групе за припрему и координацију послова за потписивање Повеље Савета, Тирана, Београд, Копенхаген 2004-2005; Организатор и учесник конференције „Укључивање ОСИ у рад институција културе, Етнографски музеј, 2005; “Контекст инвалидности- укључивање особа са инвалидитетом у културни живот“, Колчестер, Велика Британија, 2005. студијски боравак; „Форум Београд“, Културна политика у контексту европских интеграција, Београд, 2007; „АССU“ конференција „Приступачност институција културе“, Атина-излагање; „Културно наслеђе без баријера“, конференција, Сарајево, 2014, 2016; Глобализација-ризици и предности, Београд, 2016; Линц-међународна конференција – Употреба ИКТ у образовању и многе друге.         

Аутор и организатор тактилне изложбе „У додиру са антиком“, Народни музеј, 2005. Приређивач приручника „Култура једнакости“ са групом аутора, српског издања „Disability Portfolio“, два издања, 2006 и 2008. Био је председник УО Културног центра Београда. Председник комисије за доделу Награда Града Београда за догађај од изузетног значаја за Београд 2014-2016. Члан је УО фондације манастира Жича „Наслеђе“. Био је представник Министарства културе у Управном одбору Фондације за решавање стамбених проблема младих научних и уметночких радника Универзитета у Београду 2004-2007. Члан Привременог радног тела Владе за израду Акционог плана за МО „Франкофонија“2005. Био је члан Радне групе за културну сарадњу и техничку помоћ Министарству културе Републике Српске 2005-2006. Координатор Министарства културе у Савету министара културе Југоисточне Европе 2004-2007. Био је члан интер-секторске радне групе за европске интеграције 2005-2007 и  интер-секторске радне групе за дигитализацију 2006-2007.

Похађао је тренингe професионалних вештина у организацији Америчког института за мир и Агенције за унапређење државне управе; семинаре „Односи са јавношћу“, Канцеларије за сарадњу са медијима Владе, побољшање пословања у установама културе у организацији Програма за развој Уједуњених Нација и Јединице за реструктурирање предузећа при Министарству финансија и економије; семинар „Управљање пројектима“ у организацији Агенције за унапређење државне управе и UNDP-a; двогодишња обука за координатора реформе  државне управе у организацији CMPS-a, DFID-a и  Агенције за унапређење државне управе.

Говори енглески језик.

Ожењен, отац двоје деце.

Библиографија:

 1. KadijevichM.DJ., Odovic, G.,  Maslikovic, D. (2016). Using ICT and Quality of Life: Comparing Persons with and Without Disabilities. Springier    
 2. Masliković, D., Томић, Б. (2015). Pristupačnost arheoloških lokaliteta osobama sa invaliditetom. Starinar : Srpskog arheološkog društva / удк  364-787.52-056.26 902.2(497.11)
 3. Масликовић, Д. (2015). Елементи за имплементацију инклузивности. Часопис Култура , Завод за проучавање културног развитка 364-786/ -787 316.614-056.26/.36
 4. “Култура једнакости” са групом аутора, српско издања “Disability Portfolio”, два издања, 2006 и 2008
 5. Maslikovic, D.(2014) Аkademik Nikola Hajdin predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti : intervjui i izjave 2001-2012 Beograd : Institut tehničkih nauka SANU
 6. Bresk-Botije, Ž., Gujet, S., Gavrilović, E., Masliković, D., Šiftar, D., Ilić, V., Stojković, J. (2006). U dodiru s antikom. Ministarstvo kulture Republike Srbije : Narodni muzej, 2006 (Beograd : Zagorac) 069-056.262(44)(083.824), 730.032(37/38)(083.824)
 7. Manastir Žiča : izložba u Moskvi : autori [izložbe] Manastir Žiča, Dejan Masliković /[autori tekstova Branislav Todić, Dragan Drašković, Marina Lukić Cvetić ; prevod Ivan i Jelena Nedić ;(2015) манастир Жича (Интерклима Краљево), 271.222 (497.11)-523.6 (083.824) 271.222 (497.11)-9(083.824)
 8. Масликовић, Д., (2015). Дигитализација културне баштине- инклузивни    процес. Математички институт САНУ, http://www.ncd.org.rs/ncd_sr/Events/NCDbeograd2015/NCD2015BookOfAbstracts.pdf
 9. Масликовић Д. (2015). Улога информационе и комуникационе технологије у развоју инклузивног друштва. Проформа, Београд (Типографик)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Помоћник министра за економско финансијске послове

 

ЖЕЉКО КОВАЧЕВИЋ 

Рођен је 1970. године у Београду. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство је стицао у Јавном предузећу “Југоимпорт-СДПР” из Београда.

Засновао је радни однос на месту стручног сарадника у Одељењу за пословне финансије Сектора за економско-финансијске послове, те у међувремену обављао следеће послове:

Руководилац Одељења за пословне финансије Сектора за економско-финансијске послове, задужен за утврђивање циљева, планова и упутстава, распоред задатака и послова и надзирање њиховог извршења, вођење преговора са пословним банкама и партнерима;

Заменик директора Сектора за економско-финансијске послове, задужен за планирање, координацију, имплементацију и контролу спровођења активности из делокруга рада организационих јединица (Одељење за пословне финансије, Одељење за рачуноводствене послове, Одељење за план и анализу) у саставу Сектора, координацију рада на изради докумената, програма, планова, протокола, пројеката, извештаја и информација, учешће у увођењу нових процеса везаних за унапређења и побољшања у пословању компаније, комуникацију са Министарством финансија Републике Србије везано за припрему, израду, доношење и реализацију финансијских планова и програма пословања предузећа, анализирање и извештавање о пословном резултату;

Руководилац система финансијског управљања и контроле, задужен за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у предузећу, организовање процеса, припрему акционог плана, утврђивање визије, мисије и кључних пословних циљева, припрему документације о систему финансијског управљања и контроле, израду стратегије управљања ризицима, процену елемената финансијског управљања и контроле (контролно окружење, управљање ризицима, контролне активности, информације и комуникација, праћење), достављање Министарству финансија Републике Србије годишњих извештаја о систему финансијског управљања и контроле;

Директор Представништва Јавног предузећа “Југоимпорт-СДПР” у Републици Индонезији - представљао предузеће, руководио радом и био одговоран за рад Представништва, рад на пласману роба и услуга које су предмет делатности матичног и његових зависних предузећа, припрему програма рада и финансијског плана Представништва.

Поседује цертификат за анализу финансијских извештаја,  цертификат за учешће на конференцији у вези документарних акредитива и банкарских гаранција, у организацији Међународне трговинске коморе Аустрије, као и ECDL sертификат, са стеченим звањем ECDL испитивача и диплому о завршеном семинару „Српски менаџмент програм“ у организацији Мокрогорске школе менаџмента, Београд.

Говори енглески језик.

Ожењен, отац троје деце.