Секретар

Секретар Министарства

 

ИГОР ЈОВИЧИЋ

Рођен је 16. фебруара 1964. године у Загребу, где је завршио основну школу и Пету гимназију.  Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Загребу 1989. године на тему „Уговор о зајму“ и стекао звање Мастер права. Положио је правосудни испит 1996. године у Београду.

Професионално искуство

 • oд јануара 2013. до септембра 2013. године уредник за друштвену, економску и правну групу предмета, уједно  и помоћник директора правног сектора и људских ресурса за комерцијалне послове у ЈП Завод за уџбенике;
 • од  јуна 2007. до јула 2012. на позицији државног секретара Министарства одбране Републике Србије ( задужен за координирање законодавне и нормативне делатности из надлежности Министарства одбране и послова који се односе на кадровска питања, социјално и пензионо осигурање, борачку и инвалидску заштиту, стамбено обезбеђивање, школовање и усавршавање кадра у Министарству и Војсци Србије, војну радну и материјалну обавезу, демократску и цивилну контролу, верску службу, синдикално организовање професионалних припадника Војске Србије, заштиту тајности података о личности).

Обављао дужност:

 • члана Комисије за одликовања председника Републике,
 • члана Националног савета за сарадњу са Међународним кривичним трибуналом у Хагу,
 • члана Савета за дијаспору Републике Србије
 • председника Савета Војне академије,
 • Председника Кадровске комисије Министарства одбране,
 • члана Савета за планирање одбране и
 • члана Савета за научно истраживачку делатност Министарства одбране Републике Србије,

Представљао Републику Србију и учествовао на међународним скуповима и сусретима из области ангажовања;

 • од 2006. до 2007. шеф Кабинета генералног директора ДДОР ''Нови Сад'' а.д.о;
 • од 2003. до 2006. генерални секретар Савета министара;
 • од 2000. до 2003. заменик генералног секретара Савезне владе (послови припремања и организовања седница Савезне владе, те други послови утврђени Пословником Савезне владе);
 • од 1997. до 2000. савезни управни инспектор, Савезно министарство правде, (надзор над законитошћу аката и законитошћу рада савезних органа управе, инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области државне управе и радних односа, поступака у остваривању права грађана пред савезним органима и прописа о канцеларијском пословању и вођењу евиденција);
 • од 1994. до 1997. секретар мешовитог деоничарског друштва ''ПКБ Биопак'', Београд;
 • од 1994. виши стручни сарадник за уговоре и споразуме у сектору за правне и опште послове ПКБ Корпорације, Београд;
 • од 1993. до 1994. секретар предузећа ''ПКБ Безбедност'' Београд;
 • од 1992. до 1993. стручни сарадник у одељењу за правне послове ПКБ Корпорације, Београд;
 • од 1991. до 1992. адвокатски приправник;
 • од 1989. до 1991. судијски приправник Окружног суда у Загребу.

Додатно усавршавање:

 • Ecole Nationale d' administration, Republique Francaise: Јавна управа и управљање људским ресурсима, Београд – Париз, октобар 2005 – јун 2006. године;
 • US Department of State, USA: Одговорност у државној управи и пословању, САД, септембар 2004. године;
 • British Association For Central and Eastern Europe: Форум за Нову Србију, Интеграција избеглица, Лондон, јули 2002. године;
 • Венецијанска комисија, Савет Европе: Контрола извршне власти: судска, парламентарна и омбудсман, Трст, септембар 2001. године.

Говори енглески језик.

Ожењен, отац двоје деце.