Национални комитет за нематеријално културно наслеђе

НАЦИОНАЛНИ КОМИТЕТ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

Национални комитет за нематеријално културно наслеђу (у даљем тексту: Комитет), образован је решењем Министарства културе и информисања број: 119-01-207/2016-02 од 11. октобра 2016. године                                                                  

Задатак Комитета

 Усваја и разрађује стратегију очувања нематеријалног културног наслеђа Републике Србије; учествује у усклађивању националног законодавства у циљу укључивања домена нематеријалног културног наслеђа; разматра и усваја критеријуме и методологију за упис у национални регистар; разматра и усваја мере заштите и очувања регистрованог нематеријалног културног наслеђа, разматра и усваја предлоге за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа; усваја и надзире национални систем за имплементирање програма УНЕСКО Живи чувари баштине; усваја и предлаже номинацију нематеријалних културних добара на Репрезентативну Листу и Листу за хитно очување угрожене нематеријалне културне баштине УНЕСКО-а; прати спровођење УНЕСКО-ве Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа и израђује годишњи извештај УНЕСКО-вом Комитету о имплементацији Конвенције. 

Обавезе проистекле из УНЕСКО-ве Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа остварују се преко Националне комисије УНЕСКО-а Сталне делегације  Републике Србије при УНЕСКО-у.

Председник:

проф. др Данијел Синани, антропологредовни професор на Филозофском  факултету у Београду, Одељење за антрологију и етнологију;

Чланови:

др Данка Лајић Михајловић, етномузиколог, научни сарадник Музиколошког института САНУ;

проф. др Александар Милановић, ванредни професор на Филолошком факултету у Београду;

проф. др Љиљана Гавриловић, етнолог – антрополог, научни саветник у Етнографском институту САНУ и професор на Филозофском факултету у Београду, Одељење за антроплологију и етнологију;

др Биљана Ђорђевић, музејски саветник, археолог, Народни музеј у Београду;

Владан Радовановић, историчар уметности, теолог, управник музеја Српске православне цркве,

мр Мила Карас, биолог, музејски саветник у пензији;

Данијела Филиповић, етнолог, Етнографски музеј у Београду – Центар за нематеријално културно наслеђе;

Оливера Игњатовић, саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања

За секретара Националног комитета именује се Невенка Михајловић,

саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања.