Комисија застицање и одузимање статуса установе културе од националног значаја

Комисија застицање и одузимање статуса установе културе од националног значаја (у даљем тексту: Комисија), образована је решењем Владе 24 број: 119-8561/2012-1 од 29. децембра 2012. године («Службени гласник РС» број 124/12).

Задатак Комисије, на основу члана члана 6.. Уредбе о условима, критеријумима и начину стицања, односно одузимања статуса установе културе од националног значаја ("Службени гласник РС", број 40/10), је да врши процену поднетих предлога установа о испуњености услова и критеријума за стицање статуса установе културе од националног значаја. На основу предлога Комисије, уз претходно прибављено мишљење Националног савета за културу, Министарство културе и информисања предлаже Влади акт о стицању статуса установе културе од националног значаја.

Председник

Иван Јевтић, академик

Чланови:

1.  Проф. др Милка Чанак Медић, конзерватор;

2.  др Весна Марјановић, етнолог-антрополог;

3.  Владимир Копицл, професор књижевности;

4.  Момчило Антоновић, сликар;

5.  Живорад Ајдачић, редитељ и драмски писац;

6.  Бранко Бојовић, архитекта;

7.  Радослав Петковић, књижевник;

8.  Шандор Ласло, драмски уметник.

Секретар Комисије је Милош Гајић, саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања.