Комисије за избор пројекта у области јавног информисања у 2016. години

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката који се реализују путем електронских медија са седиштем на територији АП Косово и Метохија у 2016. години  

1. Драган Коцић  (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

2. Зоран Ћулафић (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

3. Милош  Катић (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

4. Ивана Вучићевић  (независни стручњак);

5. Зорица Радовановић  (предлог Канцеларије за Косово и Метохију);          

Секретар комисије: Ивана Ђурић  ivana.djuric@kultura.gov.rs

 

Чланови комисије за Конкурс за суфинанирање пројеката из области јавног информисања на језицима националних мањина у 2016. години  

1. Жељко Бодрожић (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

2. Маја Раковиц  (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

3. Слободан Крајиновић (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

4. Душанка Поповић (предлог Канцеларије за људска и мањинска права);

5. Милан Петковић (независни стручњак).

Секретар комисије: Ивана Ђурић   ivana.djuric@kultura.gov.rs

 

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања особа са инвалидитетом у 2016. години

1. Снежана Милошевић  (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

2. Чаба Пресбургер  (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

3. Горан Владковић  (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

4. Илир Гаши ( Фондација Славко Ћурувија);

5. Иванка Јовановић (Национална организација особа са инвалидитетом).

Секретар комисије: Борка Рајшић borka.rajsic@kultura.gov.rs

 

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања у 2016години

1. Петар Јеремић (предлог  новинарских удружења и медијских  асоцијација);

2. Ференц Берчек  (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

3. Веселин Симоновић (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

4. Биљана Лукић (предлог Заштитника грађана);

5. Бојан Цвејић (предлог Поверенице за заштиту равноправности).

Секретар комисије: Борка Рајшић borka.rajsic@kultura.gov.rs

 

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања припадника српског народа у земљама региона у 2016. години

1. Владимир Радомировић (предлог  новинарских удружења и медијских  асоцијација);

2. Стојан Марковић  (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

3. Лидија Обрадовић  (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

4. Синиша Исаков (независни стручњак);

5. Олга Милојевић (Министарство спољних послова-Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону).

Секретар комисије: Борка Рајшић borka.rajsic@kultura.gov.rs

 

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години, у категорији продукција

1. Стеван Ристић  (предлог  новинарских удружења и медијских  асоцијација);

2. Нино Брајовић  (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

3. Зорица Вишњић (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

4. Растислав Дурман (независни стручњак);

5. Сузана Јованић (независни стручњак).

Секретар комисије: Олга Дрецун olga.drecun@kultura.gov.rs

 

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години, у категорији електронских медија

1. Михајло Ковач  (предлог  новинарских удружења и медијских  асоцијациа);

2. Далила Љубичић  (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

3. Динко Грухоњић  (предлог новинарских удружења и медијских  асоцијација);

4. Оливера Зекић (Регулаторно тело за електронске медије);

5. Сибина Голубовић  (независни стручњак).

Секретар комисије: Борка Рајшић borka.rajsic@kultura.gov.rs

 

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години, у категорији штампаних медија

1. Оливера Ковачевић (предлог  новинарских удружења и медијских  асоцијација);

2. Митко Јаковлевски  (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

3. Наталија Братуљевић  (предлог новинарских удружења и медијских асоцијација);

4. Гордана Новаковић (Савет за штампу);

5. Зоран Папић (независни стручњак).

Секретар комисије: Борка Рајшић borka.rajsic@kultura.gov.rs