Комисије за избор пројеката у области савременог стваралаштва у 2016. години

Музика (стваралаштво, продукцијa, интерпретацијa

 1. Бојан Суђић,
 2. Јелена Милашиновић,
 3. Борис Постовник.

 

Секретар комисије: Драгана Митровић, dragana.mitrovic@kultura.gov.rs

 

Сценско стваралаштво и интерпретације (драма, опера, балет и плес)

Плес

 1. Владимир Декић,
 2. Ана Мартинели,
 3. Иванка Лукатели.

 

Позориште

 1. Петар Михајловић,
 2. Аја Јунг,
 3. Радмила Станковић.

 

Секретар комисија: Ђурђијана Јовановић, djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

 

Књижевности - манифестације и награде  

 1. Зона Мркаљ,
 2. Зоран Ракић,
 3. Тамара Митровић,
 4. Петар Матовић,
 5. Ласло Блашковић,

 

Секретар комисије: Марко Деспотовић, marko.despotovic@kultura.gov.rs

 

Кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво (само филмски фестивали, манифестације, радионице и колоније)

 1. Димитрије Војнов,
 2. Невена Даковић,
 3. Бобан Јевтић.

 

Секретар комисије Тијана Деспотовић, tijana.despotovic@kultura.gov.rs

 

Културне делатности националних мањина у Републици Србији

 1. Биљана Симикић,
 2. Ади Синани,
 3. Горан Милетић.

 

Секретар комисије: Александра Ђорђевић, aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs

 

Културне делатности особа са инвалидитетом

 1. Александар Богдановић
 2. Борис Чакширан
 3. Биљана Дакић Ђорђевић

 

Секретар комисије: Александра Ђорђевић, aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs

 

Културне делатности деце и за децу и младе

 1. Мина Божовић,
 2. Љубица Бељански-Ристић,
 3. Сунчица Милосављевић.

 

Секретар комисије: Александра Ђорђевић, aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs

 

Превођења репрезентативних дела српске књижевности у иностранству  у 2016. години

 1. Ивана Николић,
 2. Сања Маринковић,
 3. Милош Констатиновић.

 

Секретар комисије Младен Весковић, mladen.veskovic@kultura.gov.rs

 

Финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2016. годину

 1. Joван Чекић,
 2. Љиљана Тадић,
 3. Слађана Петровић Варагић.

 

Секретар комисије: Димитрије Тадић, dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

 

Визуелна (ликовна и примењена) уметност, мултимедије и архитектура

 1. Јерко Денегри,
 2. Маја Станковић,
 3. Зоран Димовски.

 

Секретар комисије: Димитрије Тадић, dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

 

Комисија за откуп књига за јавне библиотеке у Републици Србији

 1. Виолета Милошевић,
 2. Вељко Брборић,
 3. Милош Ковић,
 4. Игор Брозан,
 5. Ружица Марјановић.

Секретар комисије: Марко Деспотовић, marko.despotovic@kultura.gov.rs