Комисије за избор пројекта у области културног наслеђа у 2016. години

Истраживање, заштита и коришћење непокретног културног наслеђа

 • Брана Стојковић Павелка, конзерватор-саветник у пензији
 • др Светлана Пејић, конзерватор-саветник, Републички завод за заштиту споменика културе Београд
 • Естела Радоњић Живков, конзерватор-саветник, Републички завод за заштиту споменика културе Београд

 

Секретар комисије:  Весна Марицки Остојић, vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

 

Истраживање, заштита и коришћење археолошког наслеђа

 • др Емина Зечевић, музејски саветник, Народни музеј у Београду
 • мр Маја Ђорђевић, конзерватор-саветник, Републички завод за заштиту споменика културе Београд
 • Аца Ђорђевић, музејски саветник, Народни музеј у Београду

 

Секретар комисије:  Оливера Игњатовић, olivera.ignjatovic@kultura.gov.rs

 

Истраживање, заштита и коришћење музејског наслеђа

 • мр Олга Васић, музејски саветник у пензији
 • мр Љиљана Милетић Абрамовић, музејски саветник и директор Музеја примењене уметности
 • Момо Цвијовић, музејски саветник у пензији

 

Секретар комисије:  Сања Грујичић Цупаћ, sanja.grujicic@kultura.gov.rs

 

Истраживање, заштита и коришћење архивске грађе

 • Златибор Марковић, архивски саветник, Архив  Србије
 • Нада Петровић, архивски саветник у пензији
 • Александар Марковић, архивист,Архив Србије

 

Секретар комисије: Невенка  Михајловић, nevenka.mihajlovic@kultura.gov.rs

 

Истраживање, заштита и очувања нематеријалног наслеђа

 • Мр Марко Стојановић, виши кустос, Етнографски музеј
 • Драгиња Маскарели, виши кустос,Музеј примењене уметности
 • др Мирјана Закић, доцент, Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду

 

Секретар комисије: Оливера Игњатовић,  olivera.ignjatovic@kultura.gov.rs

 

Истраживање, заштита и коришћење старе и ретке библиотечке грађе

 • Владимир Шекуларац, начелник Одељења за истраживање и развој   библиотечко-информационог система-Матичног одељења НБС
 • Владимир Тријић, начелник Одељења за археографију НБС
 • Весна Стевановић, заменик управника НБС и руководилац Сектора  Виртуелна библиотека Србије

 

  Секретар комисије: Вања Марковић, vanja.markovic@kultura.gov.rs

 

   Библиотечко-информациона делатност

 • Владимир Шекуларац, начелник Одељења за истраживање и развој библиотечко-информационог система-Матичног одељења НБС
 • Владимир Тријић, начелник Одељења за археографију НБС
 • Весна Стевановић, заменик управника НБС и руководилац Сектора  Виртуелна библиотека Србије

 

Секретар комисије: Вања Марковић, vanja.markovic@kultura.gov.rs

 

    Дигитализација културног наслеђа

 • Тамара Бутиган Вучај, заменик управника НБС
 • Дејан  Сандић, кустос  Музеј примењене уметности
 • Зоран Перовић, директор  SERBIAN OPEN EXCHANGE,Београд

 

 Секретар комисије: Оливера Ј. Марковић,  markovic.olivera@kultura.gov.rs