Комисија за утврђивање репрезентативности удружења у култури

Комисија за утврђивање репрезентативности удружења у  (у даљем тексту: Комисија), образована је решењем Министарства културе и информисања број: 119-01-105/2017-03 године од 14. марта 2017.

Задатак комисије:

Задатак Комисије је да утврди које од регистрованих удружења у једном подручју културе испуњава услове репрезентативности и да сачини образложени предлог, на основу кога ће министар културе и информисања донети Решење о утврђивању статуса репрезентативног удружења у култури, као и да достави мишљење министру културе и информисања о престанку статуса репрезентативног удружења у култури, на основу кога ће министар културе и информисања донети Решење о престанку статуса репрезентативног удружења у култури.

Комисиjу чине: 

Председник:

Душко Паунковић, књижевни преводилац

Чланови:       

Бојан Ковачевић, дипл.инж.арх.  

Жарко Драгојевић, филмски редитељ, сценариста, есејиста и филмски критичар  

Сунчица Милосављевић, позоришна редитељка

Адам Н. Црнобрња,  археолог

Ивана Тришић, музиколог и

Илија Радуловић, сценариста-редитељ сценско музичких програма