Комисије за избор пројекта у области културног наслеђа у 2018. години

Истраживање, заштита и коришћење НЕПОКРЕТНОГ културног наслеђа

мр Владимир Булајић, конзерватор рестауратор,саветник у Републичком  заводу за заштиту споменика културе;

Брана Стојковић Павелка, архитекта, конзерватор-саветник у пензији, Републички завод за заштиту споменика културе;

МА Ненад  Лајбеншпергер, историчар,саветник у Републичком завода за заштиту споменика културе;

 

Истраживање, заштита и коришћење АРХЕОЛОШКОГ наслеђа

мр Маја Ђорђевић, археолог,конзерватор-саветник у Републичком заводу за заштиту

споменика културе

Аца Ђорђевић, археолог, музејски саветник Народног музеја у Београду

Наташа Церовић, археолог, музејски саветник Народног музеја у Београду

 

Истраживање, заштита и коришћење МУЗЕЈСКОГ наслеђа

мр Катарина Митровић, виши кустос историчар уметности, Историјски музеј Србије

др Снежана Мишић, виши кустос историчар уметности, Галерија матице српске Нови Сад,

М.А Јован Божиновић, музејски саветник, конзерватор у Музеју науке и технике.

               

Истраживање, заштита и коришћење АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

др Љубинка Шкодрић, архивски саветник, Архив Србије,

Славица Соломон,  архивски саветник, Архив Србије,

Златибор Марковић, архивски саветник, Архив Србије.

 

Истраживање, заштита и очувања НЕМАТЕРИЈАЛНОГ наслеђа

др Милош Матић, музејски саветник у Етнографском музеју

Весна Бижић Омчикус, музејски саветник у Етнографском музеју,

 Драгиња Маскарели,  виши кустос у Музеју примењене уметности,

   

Истраживање, заштита и коришћење СТАРЕ И РЕТКЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ       

Владимир Шекуларац, библиотекар саветник у пензији,

Весна Стевановић, заменик управника Народне библиотеке Србије и руководилац Сектора Виртуелна библиотека Србије,

Драгана Перуничић, виши библиотекар у Одељењу посебних фондова у Народној библиотеци Србије.

 

 Библиотечко-информациона делатност

Драгана Перуничић, виши библиотекар у Одељењу посебних фондова у Народној библиотеци Србије.

Владимир Шекуларац, библиотекар саветник у пензији

Весна Стевановић, заменик управника Народне библиотеке Србије и руководилац Сектора Виртуелна библиотека Србије,