Комисија за избор пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима у 2018. години

Чланови комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања у 2018. години:

  • Драгана Пејовић
  • Бранимир Бата Груловић
  • Александар Симић
  • Милош Лазић
  • Петар Кочић

Секретар комисије: Драгица Благојевић, dragica.blagojevic@kultura.gov.rs