Радна група у области заштите непокретних културних добара и добара од посебног значаја за културу и историју српског народа, која се налазе ван територије републике србије

Чанови Радне групе:

  1. Проф. др Драган Војводић, историчар уметности, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду; председник
  2. Ивана Ранковић, историчар уметности–конзерватор, Републички завод за заштиту споменика културе Београд; заменик председника
  3. Проф. Радомир Самарџић, академски сликар, редовни професор Факултета примењених уметности Универзитета уметности у Београду;
  4. Проф. др Перица Шпехер, археолог, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду;
  5. др Емина Зечевић, археолог, музејски саветник Народног музеја у Београду;
  6. др Славица Вујовић, архитекта-конзерватор, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин;
  7. Војин Николић, технолог–конзерватор, Републички завод за заштиту споменика културе Београд;
  8. Жижа Стојичић Драгићевић, етнолог–конзерватор, Завод за заштиту споменика културе Ниш;