Комисије за избор пројеката у области јавног информисања у 2020. години

Комисије за избор пројеката у области јавног информисања у 2020. gодини

Комисије за избор пројеката у области јавног информисања у 2020. години

 

I Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за интернет медије

 • Стеван Ристић (предлог Асоцијације медија)
 • Владимир Вељковић (предлог Професионалног удружења новинара Србије)
 • Нада Гагић (предлог Друштва новинара Војводине)
 • Душан Миљковић (независни стручњак за медије)
 • Милош Лазић (независни стручњак за медије)

 

II Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за радио

 • Филип Младеновић (предлог Независног удружења новинара Србије)
 • Ирена Милосављевић (предлог Професионалног удружења новинара Србије)
 • Ана Јовановић  (предлог Друштва новинара Ниша)
 • Данијела Иванковић (независни стручњак за медије)
 • Слађана Алексић (независни стручњак за медије)

 

III Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за штампане медије и сервисе новинских агенција

 • Маја Раковиц (предлог Удружења радио-станица РАБ Србија)
 • Изабела Бранковић (предлог Асоцијације медија)
 • Оливера Милошевић (предлог Удружења новинара Србије)
 • Ђорђе Ковачевић (независни стручњак за медије)
 • Зоран Величковић (независни стручњак за медије)

 

IV Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за телевизије

 • Гордана Суша (предлог Независног удружења новинара Србије)
 • Ивана Јордовић (предлог Удружења радио-станица РАБ Србија)
 • Петар Денда (предлог Удружења спортских новинара Србије)
 • Виолета Јованов Пештанац (независни стручњак за медије)
 • Срђан Цонић (независни стручњак за медије)

 

V Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја намењених припадницима српског народа у земљама региона

 • Драгана Пејовић (предлог Удружења новинара Србије)
 • Звонко Дамњановић (предлог Асоцијације Локал прес)
 • Нинослав Смиљковић (предлог Професионалног удружења новинара Србије)
 • Слађана Остојић (независни стручњак за медије)
 • Дејан Глигоријевић (независни стручњак за медије)

 

VI Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја који се реализују путем електронских медија чији издавачи имају седиште на територији АП Косово и Метохија

 • Слободан Радичевић (предлог Удружења новинара Србије)
 • Никола Лазић (предлог Асоцијације Локал прес)
 • Небојша Величковић (предлог Друштва новинара Ниша)
 • Слободан Станковић (независни стручњак за медије)
 • Љубица Здравковић Џонов (независни стручњак за медије)

 

VII Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина

 • Александра Шањевић (предлог Независног удружења новинара Србије)
 • Стевица Бјелкић (предлог Друштва новинара Војводине)
 • Јован Буковала (предлог Удружења менаџера у култури и медијима Србије)
 • Владимир Јовановић (независни стручњак за медије)
 • Олга Дрецун (независни стручњак за медије)

 

VIII Конкурс за суфинансирање проjеката  производње медијских садржаја намењених особама са инвалидитетом

 • Оливера Ковачевић (предлог Удружења новинара Србије)
 • Биљана Ратковић Његован (предлог Друштва новинара Војводине)
 • Бранимир Груловић (предлог Друштва новинара Ниша)
 • Тина Драгићевић (независни стручњак за медије)
 • Биљана Селаковић (независни стручњак за медије)

 

IX Конкурс за суфинансирање проjеката oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања

 • Виолета Кецман (предлог Асоцијације независних електронских медија)
 • Владан Стефановић (предлог Удружења електронских медија КомНет)
 • Мирослав Живковић (независни стручњак за медије)
 • Јелена Вуковић (независни стручњак за медије)
 • Данијела Јанков (независни стручњак за медије)

 

Решења о именовању чланова Комисије за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања се налазе на страници: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi