Српски део међудржавног координационог одбора за имплементацију плана управљања стећцима

Чланови:

  1. Александра Ковач, Министарство спољних послова
  2. Оливера Марковић, Министарство културе и информисања
  3. Мирослава Турковић , Министарство културе и информисања
  4. Маја Ђорђевић, Републички завод за зштиту споменика културе