Радна група за израду нацрта закона о културном наслеђу

Радна група за израду Нацрта закона о културном наслеђу, образована Решењем министра културе и информисања број 119-01-235/2018-02 од 31.10.2018. године.

Чланови Радне групе: 

 1. Др Милан Јакшић, дипломирани правник и архивски саветник у пензији;  председник
 2. Владан Тријић, Народна библиотека Србије
 3. Ивана Дорчић, Народни музеј Београд
 4. Ђорђе Миловановић, Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
 5. Проф др Данијел Синани, професор Филозофског факултета у Београду
 6. Љиљана Берић, Завод за заштиту споменика културе Ниш
 7. Соња Ђуровић Вукадиновић – Југословенска кинотека
 8. Дара Гравара Стојановић – Министарство државне управе и локалне самоуправе
 9. Милева Тодоровић, Министарство за ЕУ интеграције
 10. Слободан Томић – Министарство финансија, Управа царина
 11. Соња Зимонић, Министарство културе и информисања
 12. Оливера Марковић, Министарство културе и информисања
 13. Татјана Бојић Јурић, Министарство културе и информисања