Комисија за разматрање захтева за сагласност за изградњу и постављање споменика и спомен обележја на површинама јавне намене

Комисија Министарства културе и информисања за разматрање захтева за сагласност за изградњу и постављање споменика и спомен обележја на површинама јавне намене

Комисија Министарства културе и информисања за разматрање захтева за сагласност за изградњу и постављање споменика и спомен обележја на површинама јавне намене, именована Решењем, број: 119-01-207/2015-02. године, чланови су:

  • Ненад Лајбеншергер, из Републичког завода за заштиту споменика културе
  • Зоран Туцић, из Завода за заштиту споменика културе града Београда,
  • Вања Вулевић, Министарство културе и информисања
  • Сања Грујичић Цупаћ, Министарство културе и информисања
  • Татјана Бојић Јурић, Министарство културе и информисања